O procesu veřejných záměrů pro podporu CE

obrázek

Metodika vznikla jako hlavní výsledek řešení výzkumného projektu číslo TL01000217 s názvem Obce v kruhu cirkulární ekonomiky, řešeného partnery: ECO trend Research centre s.r.o. a Vysoká škola ekonomická v Praze.

Spolu s interaktivní webovou aplikací pro zástupce obcí a měst, by měla pomoci s řešením konkrétních a běžných problémů v principech cirkulární ekonomiky/oběhového hospodářství – v oblasti nakupování produktů a služeb, nakládání s odpady, dopravy, údržby zeleně, nakládání s vodami, podnikatelské činnosti atd.

Metodika a aplikace uživatele postupně provede realizací dlouhodobých konsenzů v obcích, principy oceněním jednotlivých způsobů řešení a zapracováním potřeb do veřejných zakázek, resp. dodavatelského řešení.

Zpět

Krok A

Krok A

obrázek

Formulace a předání podnětu směřující k projektu cirkulární ekonomiky v obci

Popis kroku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku.

Popis kroku hej popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis hej hej krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku.

Popis kroku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku.

Možnosti:

Další krok

Krok A Krok B

Krok B

obrázek Krok zpět

Jde o podnět smysluplně směřující k CEO?

Popis kroku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku.

Popis kroku hej popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis hej hej krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku.

Popis kroku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku.

Možnosti:

ANO NE

Krok A Krok B NE

Krok B

obrázek Krok zpět

Jde o podnět smysluplně směřující k CEO?

Odpověď NEMožnosti:


Jedná se o zajímavý podnět, ale nemá charakter CEO?
Pokračovat k ukončení

Jedná se o nevhodný návrh. Dojde k jeho odložení a inniciátor bude o zamítnutí informován.
Pokračovat k ukončení

Podmět je chápán jako nejasně formulovaný. Dojde k vydání žádost o upřesnění. Pokračovat zpět k kroku A

Krok A Krok B Krok C

Krok C

obrázek Krok zpět

Přednesení a projednání podnětu projektu cirkulární ekonomiky v obci (CEO) v Radě obce

Popis kroku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku.

Popis kroku hej popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis hej hej krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku.

Popis kroku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku.

Možnosti:

Další krok

Krok A Krok B Krok C Krok D

Krok D

obrázek Krok zpět

Postupuje Rada obce podnět Zastupitelstvu obce?

Popis kroku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku.

Popis kroku hej popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis hej hej krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku.

Popis kroku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku.

Možnosti:

ANO NE

Krok A Krok B Krok C Krok D Krok E

Krok E

obrázek Krok zpět

Přednesení a projednání podnětu projektu CEO v Zastupitelstvu obce

Popis kroku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku.

Popis kroku hej popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis hej hej krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku.

Popis kroku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku.

Možnosti:

Další krok

Krok A Krok B Krok C Krok D Krok E Krok F

Krok F

obrázek Krok zpět

Bude zpracován záměr projektu CEO?

Popis kroku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku.

Popis kroku hej popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis hej hej krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku.

Popis kroku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku.

Možnosti:

ANO NE

Krok A Krok B Krok C Krok D Krok E Krok F NE

Krok F

obrázek Krok zpět

Bude zpracován záměr projektu CEO?

Odpověď NEMožnosti:


Zastupitelstvo vzalo na vědomí dosavadní kroky učiněné Radou vedoucí k realizaci podnětu
Pokračovat zpět ke kroku J

Realizace se uskuteční bez Záměru
Pokračovat zpět ke kroku J

Problém obsažený v podnětu je třeba řešit jiným způsobem. Dojde poté k zveřejnění rozhodnutí.
Pokračovat k ukončení

Podnět neposkytuje dostatek podkladů pro kvalitní rozhodnutí
Pokračovat zpět ke kroku A

Nejde o problém řešitelný na úrovni obce
Pokračovat k ukončení

Byl podán širší podnět zahrnující danou problematiku
Pokračovat k ukončení

Krok A Krok B Krok C Krok D Krok E Krok F Krok G

Krok G

obrázek Krok zpět

Zpracování záměru projektu CEO

Popis kroku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku.

Popis kroku hej popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis hej hej krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku.

Popis kroku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku.

Možnosti:

Další krok

Krok A Krok B Krok C Krok D Krok E Krok F Krok G Krok H

Krok H

obrázek Krok zpět

Posouzení záměru projektu CEO (jednoduchá analýza/posudek)

Popis kroku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku.

Popis kroku hej popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis hej hej krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku.

Popis kroku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku.

Možnosti:

Další krok

Krok A Krok B Krok C Krok D Krok E Krok F Krok G Krok H Krok I

Krok I

obrázek Krok zpět

Bude obec záměr/projekt CEO realizovat?

Popis kroku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku.

Popis kroku hej popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis hej hej krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku.

Popis kroku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku.

Možnosti:

ANO NE

Krok A Krok B Krok C Krok D Krok E Krok F Krok G Krok H Krok I NE

Krok I

obrázek Krok zpět

Bude obec záměr/projekt CEO realizovat?

Odpověď NEMožnosti:


Projekt CEO nelze realizovat z technického/technologického důvodu.
Pokračovat k ukončení

Záměr odporuje platné legislativě.
Pokračovat k ukončení

Ekonomicky či nákladově neefektivní projekt.
Pokračovat k ukončení

Realizace přesahuje finanční možnosti obce.
Pokračovat k ukončení

Problém/nápad lze řešit vhodnějším způsobem.
Pokračovat zpět ke kroku A

Záměr neposkytuje dostatek podkladů pro rozhodnutí.
Pokračovat zpět ke kroku G

Projekt je realizovatelný, ale ne na úrovni obce.
okračovat zpět ke kroku J

Krok A Krok B Krok C Krok D Krok E Krok F Krok G Krok H Krok I Krok J

Krok J

obrázek Krok zpět

Realizační fáze projektu CEO včetně kontroly jejího postupu

Popis kroku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku.

Popis kroku hej popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis hej hej krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku.

Popis kroku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku.

Možnosti:

Další krok

Krok A Krok B Krok C Krok D Krok E Krok F Krok G Krok H Krok I Krok J Krok K

Krok K

obrázek Krok zpět

Vyhodnocování fungování projektu CEO

Popis kroku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku.

Popis kroku hej popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis hej hej krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku.

Popis kroku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku popis krkoku.

Možnosti:

Další krok

Krok A Krok B Krok C Krok D Krok E Krok F Krok G Krok H Krok I Krok J Krok K Konec

Úspěšný konec procesu

obrázek

Došlo k úspěšné realizaci záměru

Proces tímto úspěšně končí. Záměr byl podán, schválen, realizován a vyhodnocen. Úspěšné projekty jsou publikovány na v katalogu projektů .

Zpět na začátek metodiky

Elements

Text

This is bold and this is strong. This is italic and this is emphasized. This is superscript text and this is subscript text. This is underlined and this is code: for (;;) { ... }. Finally, this is a link.


Heading Level 2

Heading Level 3

Heading Level 4

Heading Level 5
Heading Level 6

Blockquote

Fringilla nisl. Donec accumsan interdum nisi, quis tincidunt felis sagittis eget tempus euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus vestibulum. Blandit adipiscing eu felis iaculis volutpat ac adipiscing accumsan faucibus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus lorem ipsum dolor sit amet nullam adipiscing eu felis.

Preformatted

i = 0;

while (!deck.isInOrder()) {
  print 'Iteration ' + i;
  deck.shuffle();
  i++;
}

print 'It took ' + i + ' iterations to sort the deck.';

Lists

Unordered

 • Dolor pulvinar etiam.
 • Sagittis adipiscing.
 • Felis enim feugiat.

Alternate

 • Dolor pulvinar etiam.
 • Sagittis adipiscing.
 • Felis enim feugiat.

Ordered

 1. Dolor pulvinar etiam.
 2. Etiam vel felis viverra.
 3. Felis enim feugiat.
 4. Dolor pulvinar etiam.
 5. Etiam vel felis lorem.
 6. Felis enim et feugiat.

Icons

Actions

Table

Default

Name Description Price
Item One Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
Item Two Vis ac commodo adipiscing arcu aliquet. 19.99
Item Three Morbi faucibus arcu accumsan lorem. 29.99
Item Four Vitae integer tempus condimentum. 19.99
Item Five Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
100.00

Alternate

Name Description Price
Item One Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
Item Two Vis ac commodo adipiscing arcu aliquet. 19.99
Item Three Morbi faucibus arcu accumsan lorem. 29.99
Item Four Vitae integer tempus condimentum. 19.99
Item Five Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
100.00

Buttons

 • Disabled
 • Disabled

Form

ObceVkruhu.cz | Domácí stránka | Web o Cirkulární ekonomice v obcích ČR