Cirkulární typová řešení


Pronájem služeb a produktů namísto nákupu

Kategorie:
Nakupování

Plný popis:
Pronájem nakupovaných produktů se smluvním odběrem a zajištění recyklace po jejich skutečném nebo morálním zastarání/dožití.
Povinnost zajištění opětovného využití nebo recyklace přejde z obce na dodavatele, jenž má předpoklady pro využití produktů, které sám vyrábí nebo dodává.
V podstatě jde o rozšiřování a zdokonalení systému zpětného odběru. Poskytovatel díky internímu systému ekodesignu a recyklací vlastních produktů může dosáhnout velmi vysoké efektivity recyklace, resp. opětovného použití výrobků.

Podmínky využití / bariéry:
-Existence vhodného dodavatele nabízejícího uvedenou službu
-Dlouhodobá existence dodavatele v případě dlouhodobých investic (stavební prvky atd.)

Využitelné typy produktů/ odpadů:
např.:
- Stavební materiály - okna, tepelné izolace, vnitřní vybavení – sanitární prvky
- Mobiliář – lavičky, odpadkové koše, prvky dětských hřišť
- Inženýrské sítě
- Elektronika – počítače, požární a zabezpečovací systémy
- Osvětlení

SWOT analýza:
Silné stránky: dožilé produkty se dostanou přímo producentům, snížení nároků na obec v odpadovém hospodářství, maximalizace úrovně recyklace
Slabé stránky: zatím nezažitý mechanismus – absence dodavatelů, pravděpodobně vyšší cena produktů, tendence k závislosti na jednom dodavateli
Příležitosti: zvýšení přidané hodnoty dodavatelů, zajištění dlouhodobých kontraktů, vznik nových sdružení výrobců, zvýšení počtu pracovních míst na zpracování odebraných dožilých produktů, větší příležitosti pro lokální dodavatele
Hrozby: ekonomická neudržitelnost systému, zánik dodavatelů bez splnění dlouhodobých závazků, problémy s využitím odebraných dožilých produktů

Cílová skupina:
Obce, podnikatelé

Ekonomické podmínky a přínosy:
Pravděpodobně vyšší nároky než současný stav, ovšem směřující k rovnovážnosti se zvyšováním nákladů na odstraňování odpadů. Velmi individuální (dle produktů, komplexnosti služby, konkurence).
Přínos – minimalizace nákladů na údržbu.

Personální náročnost:
Snížení personální náročnosti na zástupce obcí (v odpadovém hospodářství a údržbě), zvýšení náročnosti pro dodavatele (potenciálně vyšší zaměstnanost, zvětšení rozsahu podnikání).

Právní aspekty:
Konkrétní ustanovení mohou vycházet z aktuální (budoucí) legislativy, ale jde o smluvní vztah mezi dodavatelem a odběratelem.
Bude se jednat o dlouhodobé, poměrně složité smlouvy zaručující kontrolovatelné podmínky provozu.

Příklad z praxe:
//** Původní **//
Elektronika – www.bestcena.cz
Služba nabízí fotoaparáty, mobilní telefony a televizory o stovky až tisíce korun levněji než u konkurence. Tento prodejce nedávno přišel na český trh ze Slovenska. S označením „prodejce“ je však potřeba zacházet opatrně. Po přečtení obchodních podmínek zákazník totiž zjistí, že si zboží nekupuje, ale dlouhodobě pronajímá.
Provozovatel služby, za níž stojí slovenská společnost Bestcena SE, slibuje zákazníkům podmínky, jako by si produkt zakoupili. Zákazník má záruku 24 měsíců, 14 dní na vrácení zboží bez udání důvodu, a navíc mu poskytují expresně rychlou záruční opravu či výměnu a možnost vrátit zboží kdykoliv.
Vybrané zboží lze vložit do „nákupního košíku“, který zná z e-shopů. Za zboží zaplatí částku, jež je nižší než cena v běžném prodeji. Nejedná se však o úhradu, ale o „kauci“, z níž si provozovatel strhává roční „nájem“ ve výši 50 haléřů.
Hlavní rozdíl oproti tradičnímu prodeji spočívá ve způsobu odvodu DPH. Společnost pak platí DPH pouze z nájmu, nikoliv však z kauce samotné. Díky tomu může nabídnout nižší ceny. Odkazy:

1) https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/nakup-pres-internet-bez-dph.A140922_204216_ekonomika_bse

2) www.bestcena.cz

Tisk – www.tomados.cz
Realizují profesionální a současně cenově dostupná tisková řešení přímo na míru, a to jak v případě prodeje, tak i v případě pronájmu tiskáren. Nabízí k pronájmu prvotřídní multifunkční zařízení od malých tiskáren formátu A4 až po velká tisková zařízení. Pronájem tiskáren je možné sjednat i na dobu neurčitou, a to za stejných finančních podmínek jako na dobu určitou, není třeba se tedy obávat doplácení finančních závazků při případné předčasné výpovědi smlouvy.
www.tomados.cz

COPYMAT
Pronájem kopírovacích zařízení lze zvolit na 12, 24 nebo 36 měsíců. Po uplynutí pronájmu a převedení stroje do svého vlastnictví lze využít dalších výhodných služeb jako SM smlouvu nebo SLA smlouvu, jestliže je stroj závislý na firemním softwaru.
www.copymat.cz

Po celou dobu pronájmu je stroj v záruce a spotřební materiál v ceně pronájmu. Nemusí se tak řešit vlastní nákup spotřebního materiálu, technik ho doveze až ke stroji. Součástí smlouvy je i bezplatná výměna dílů spotřebního charakteru, na které se standardně záruka nevztahuje, například válcové jednotky.

Několik výhod proč mít pronájem:
- Neměnná částka po dobu trvání smlouvy
- Údržba a servis stroje zdarma
- Záruka na stroj po dobu trvání smlouvy
- Zvýšená záruka na náhradní díly
- Možnost dovybavení stroje po dobu smlouvy za výhodné ceny
- Spotřební materiál zdarma
- Po uplynutí smlouvy lze za převodní poplatek ve výši 500 Kč stroj odkoupit do svého vlastnictví
- Jako zákazníci získáte zjednodušené online hlášení servisu

Philips (Circular Lightning)
Jedná se o princip, kdy lidé nekupují světelné zdroje, ale kupují pouze službu osvětlení obcí, měst, staveb, kanceláří, domů. Společnost nabízí řešení na klíč – návrh osvětlení, konzultace, výstavbu, samotný provoz, údržbu, potřebné modernizace, ale především poskytuje služby na konci životnosti osvětlení. Výhodou je, že klient nemusí na počátku investovat do zařízení a o nic se starat, jedná se o tzv. flexibilní řešení financování, čili opravdu nejsou třeba žádné investice.


//** Nový **//

Elektronika – www.bestcena.cz


Služba nabízí fotoaparáty, mobilní telefony a televizory o stovky až tisíce korun levněji než u konkurence. Tento prodejce nedávno přišel na český trh ze Slovenska. S označením „prodejce“ je však potřeba zacházet opatrně. Po přečtení obchodních podmínek zákazník totiž zjistí, že si zboží nekupuje, ale dlouhodobě pronajímá.
Provozovatel služby, za níž stojí slovenská společnost Bestcena SE, slibuje zákazníkům podmínky, jako by si produkt zakoupili. Zákazník má záruku 24 měsíců, 14 dní na vrácení zboží bez udání důvodu, a navíc mu poskytují expresně rychlou záruční opravu či výměnu a možnost vrátit zboží kdykoliv.
Vybrané zboží lze vložit do „nákupního košíku“, který zná z e-shopů. Za zboží zaplatí částku, jež je nižší než cena v běžném prodeji. Nejedná se však o úhradu, ale o „kauci“, z níž si provozovatel strhává roční „nájem“ ve výši 50 haléřů.
Hlavní rozdíl oproti tradičnímu prodeji spočívá ve způsobu odvodu DPH. Společnost pak platí DPH pouze z nájmu, nikoliv však z kauce samotné. Díky tomu může nabídnout nižší ceny.
Odkazy:
 1. IDNES: Nakup pres internet bez DPH
 2. BestCena.cz

Tisk – www.tomados.cz


Realizují profesionální a současně cenově dostupná tisková řešení přímo na míru, a to jak v případě prodeje, tak i v případě pronájmu tiskáren. Nabízí k pronájmu prvotřídní multifunkční zařízení od malých tiskáren formátu A4 až po velká tisková zařízení. Pronájem tiskáren je možné sjednat i na dobu neurčitou, a to za stejných finančních podmínek jako na dobu určitou, není třeba se tedy obávat doplácení finančních závazků při případné předčasné výpovědi smlouvy.
Odkazy:
 1. www.tomados.cz

COPYMAT


Pronájem kopírovacích zařízení lze zvolit na 12, 24 nebo 36 měsíců. Po uplynutí pronájmu a převedení stroje do svého vlastnictví lze využít dalších výhodných služeb jako SM smlouvu nebo SLA smlouvu, jestliže je stroj závislý na firemním softwaru.
Odkazy:
 1. www.copymat.cz

Po celou dobu pronájmu je stroj v záruce a spotřební materiál v ceně pronájmu. Nemusí se tak řešit vlastní nákup spotřebního materiálu, technik ho doveze až ke stroji. Součástí smlouvy je i bezplatná výměna dílů spotřebního charakteru, na které se standardně záruka nevztahuje, například válcové jednotky.
Několik výhod proč mít pronájem:
 • Neměnná částka po dobu trvání smlouvy
 • Údržba a servis stroje zdarma
 • Záruka na stroj po dobu trvání smlouvy
 • Zvýšená záruka na náhradní díly
 • Možnost dovybavení stroje po dobu smlouvy za výhodné ceny
 • Spotřební materiál zdarma
 • Po uplynutí smlouvy lze za převodní poplatek ve výši 500 Kč stroj odkoupit do svého vlastnictví
 • Jako zákazníci získáte zjednodušené online hlášení servisu

Philips (Circular Lightning)


Jedná se o princip, kdy lidé nekupují světelné zdroje, ale kupují pouze službu osvětlení obcí, měst, staveb, kanceláří, domů. Společnost nabízí řešení na klíč – návrh osvětlení, konzultace, výstavbu, samotný provoz, údržbu, potřebné modernizace, ale především poskytuje služby na konci životnosti osvětlení. Výhodou je, že klient nemusí na počátku investovat do zařízení a o nic se starat, jedná se o tzv. flexibilní řešení financování, čili opravdu nejsou třeba žádné investice.

Související kategorie
Opětovné využití
Přidané projekty od veřejnosti


Počet záznamů: 0