Cirkulární typová řešení


Bezobalové hospodářství – obecní akce

Kategorie:
Nakupování

Plný popis:
Snižování spotřeby obalů v rámci průběžné i mimořádné činnosti obce:
1. Vratné (zálohované) nápojové a potravinové obaly na mimořádných akcích pořádaných obcí (dětské soutěže, závody, průvody, festivaly apod.) – možnost spojení s osvětovou činností (vysvětlení důležitosti snižování spotřeby obalů). Vedlejší efekt: snižování množství roztroušeného odpadu v obci.
2. Poptávka po dodavatelích občerstvení na obecní akce, využívajících vratné obaly.

Podmínky využití / bariéry:
Shoda v zastupitelstvu obce
Zelené myšlení a uvažování
Počáteční investice (v případě pořízení vlastního vybavení) a skladovací prostory
Osvěta občanů obce – návštěvníci akce

Využitelné typy produktů/ odpadů:
- Nápojové a potravinové obaly

SWOT analýza:
Silné stránky: eliminace nevratných obalů na obecních akcích, eliminace roztroušeného odpadu z obalů na obecních akcích, nízké náklady v případě poptávkové varianty
Slabé stránky: personální nároky při vlastním zajištění obcí, zvýšená spotřeba vody na mytí
Příležitosti: podpora dodavatelů bezobalových služeb – ideálně lokálních (lokální pohostinství) u poptávkové varianty; edukativní potenciál u obou variant (vysvětlení proč bez jednorázových obalů – ideálně cedulí u občerstvení)
Hrozby: nedostatek dodavatelů u poptávkové varianty

Cílová skupina:
Obec, podnikatelé, domácnosti, komunity

Ekonomické podmínky a přínosy:
Varianta 1 - nákup vratných obalů, nákup myčky na vratné obaly, provozní náklady. Výše nákladů dle rozsahu, návratnost během 5 – 10 akcí.
Varianta 2 - bez nároků (podmínka dodávky), případně úspora za úklid a odvoz odpadu po akci

Personální náročnost:
Varianta 1 - správa vratných obalů (mytí, sušení, skladování)
Varianta 2 - bez nároků, resp. úspora v rámci úklidu po akci

Právní aspekty:
Varianta 1 - správa vratných obalů (mytí, sušení, skladování)
Varianta 2 - bez nároků, resp. úspora v rámci úklidu po akci

Příklad z praxe:
Brněnské vánoce - vratné hrnky
Za hrnek se platí záloha, hrnek je možné vrátit ve stánku s nápoji na jakémkoli Vánočním trhu ve městě Brno.

Obec Hlavenec – Oslavy bez odpadu (Zelené srdce z.s., Hlavenec)
Na oslavách bylo sběrné místo odpadu s obsluhou, která vysvětlovala především význam PLA kelímků. Třídil se:
- kompostovatelný odpad (PLA kelímky, papírové kelímky, tácky, dřevěné příbory, zbytky jídla rostlinného původu)
- papír, plast, sklo, plech, tetrapack
https://tretiruka.cz/_files/200006790-227c62375f/10_%C5%A0t%C4%9Bpa%C5%99ov%C3%A1%20Zelen%C3%A9%20srdce%2C%20Hlavenec.pdf

Otoč kelímek
První český systém vratných kelímků na kávu. Půjčte si náš kelímek, vypijte si kávu a pak ho vraťte v jednom ze zapojených míst. Kdykoliv, kdekoliv a v jakémkoliv množství. Jednoduché, ekologické a udržitelné.
https://otockelimek.cz/

Zálohované kelímky v Olomouci
V roce 2018 odstartoval projekt zálohovaných kelímků na kávu, cílem je náhrada jednorázových kelímků z plastu (spotřeba cca 8 000/1 měsíc). Kávu zákazníci dostanou do speciálního vratného kelímku, který mohou vrátit na místech, která jsou do projektu zapojena. Jednotlivé obchody, kavárny a restaurace jsou oslovovány a postupně dle zájmu zapojovány.

Praha 7
Radní Prahy 7 za Zelené již prosadili používání zálohovaného nádobí do podmínek souhlasu s pořádáním velkých akcí na území městské části.
https://zajimej.se/plastove-kelimky-kam-se-podivas-praha-7-zacina-boj-s-jednorazovymi-plasty/

Alternativa:
ZOO Praha – náhrada veškerého plastového nádobí v místních restauracích kompostovatelným nádobím (ze škrobu), zároveň pořízení elektrického kompostéru na zpracování tohoto nádobí (cca 800 tis. Kelímků a 200 tis. Brček za rok) (časopis ODPADY 10/2018).

Související kategorie
Odpady
Přidané projekty od veřejnosti


Projekt ID: (100) Název: Test project

Upozornění: Pro zobrazení je nutné být nejdříve přihlášen do členské části webu.

Lokalita podaného projektu :

Test město

Popis projektu:

Test 2022

Projekt ID: (87) Název: Prodeje potravin bez obalů od společnosti MIWA

Upozornění: Pro zobrazení je nutné být nejdříve přihlášen do členské části webu.

Lokalita podaného projektu :

Společnosti MIWA (Minimum Waste)

Popis projektu:

Vítězem v kategorii Firma je systém přepravy a prodeje potravin bez obalů od společnosti MIWA (Minimum Waste). Ta se inspirovala konceptem bezobalového nakupování a přidala mu potřebný komfort. Její projekt začleňuje do procesu také samotné výrobce a distributory. Využívá opakovaně použitelné kapsle na přepravu zboží od výrobce na prodejnu a minimalizuje tak použití jednorázových obalů. Spotřebiteli nabízí nákup zboží do vratného, vlastního nebo ekologického obalu.