Cirkulární typová řešení


Bezobalové hospodářství – sjednocování objednávek

Kategorie:
Nakupování

Plný popis:
Snižování spotřeby obalů v rámci průběžné i mimořádné činnosti obce, a to sjednocením objednávek zboží (kancelářské potřeby, potraviny apod.) do 1 balení, hromadné nakupování na delší období.
Kumulace objednávek v zájmu snížení množství obalů a dopravy může probíhat na třech úrovních – v rámci obecního/městského úřadu (většinou obvyklé) a obecních institucí včetně škol a sociálních zařízení, v rámci obce a s obcí spolupracujících podnikatelských subjektů, nebo i ve spolupráci s občany.

Podmínky využití / bariéry:
Existence nabídky
Organizační schopnosti v obci / Obecní objednací systém
Nositel systému (subjekt fakturace, který nese tíži přefakturace či rozdělování nákladů)
Dodržení zákona či interních pravidel veřejných zakázek

Využitelné typy produktů/ odpadů:
- Odpady: přepravní obaly
- Spotřební zboží a materiál (internetové objednávky i společný nákup v kamenných obchodech)

SWOT analýza:
Silné stránky: v globálním měřítku snížení ekonomických, personálních i environmentálních nároků na nákup, omezení vzniku odpadů (z obalů), omezení nákladů na dopravu
Slabé stránky: potřeba dlouhodobého plánování, administrativně náročné
Příležitosti: získání výhodnější ceny pro hromadné množstevní objednávky
Hrozby: nákup později nevyužitého zboží (změna potřeb obce či dalších subjektů)

Cílová skupina:
Obce, obecní instituce, spolupracující podnikatelé, občané

Ekonomické podmínky a přínosy:
Systém přinese snížení nákladů na dopravu, možnost využití hromadných slev, akcí pro obce/jiné subjekty a snížení nákladů na třídění a odstranění odpadů (obalů). V případě největší varianty bude třeba zhotovit objednací systém (web) s náklady na úrovni desítek tisíc korun. Náklady na administraci je možné rozdělit mezi účastníky systému.

Personální náročnost:
Snížení nároků na nákup zboží, snížením četnosti objednávek. Zvýšená náročnost na administraci při zahrnutí dalších subjektů. Možnost přenesení personálních nároků na jiný subjekt při využití synergií (akce pro obce využité dalšími subjekty apod.).

Právní aspekty:
Je třeba dát pozor na plátcovství DPH a správné sazby.

Příklad z praxe:
PAN PEKAŘ
Hromadné objednávání potravin
http://panpekar.blogspot.com

KPZ – komunitou podporované zemědělství
KPZ je socioekonomický koncept zemědělství a distribuce jídla. Typicky je tento model tvořen komunitou konzumentů a zemědělci, kteří poskytují konzumentům své produkty (ovoce, zeleninu, mléčné výrobky, maso) přímo, tedy bez mezičlánků jako jsou obchody, tržiště apod. Pěstitelé a konzumenti si tak poskytují navzájem podporu a sdílí spolu jak rizika, tak i výhody tohoto modelu. Konzumenti se tak stávají z pasivních příjemců potravin aktivními podílníky potravinového systému.
http://kpzinfo.cz/

SVĚT BEDÝNEK
Produkty farmářského trhu doručované ve vratných bedýnkách.
https://www.svetbedynek.cz/

FRESH BEDÝNKY
Všechny produkty, které si objednáte, skládají do zálohovaných bedýnek. Bedýnky jsou vratné a jedna je zálohovaná částkou 25 Kč. Bedýnku nebo bedýnky můžete jednoduše vrátit našemu řidiči při převzetí kteréhokoliv vašeho dalšího nákupu. Řidič vám částku za vrácené bedýnky odečte z nákupu.
https://www.freshbedynky.cz/

JOSEF VYMĚTAL – bio zelenina
Bedýnky jsou naše vlastní regionální služba se zaměřením na Kroměříž a blízké okolí. Probíhá zpravidla od konce května do října. Při odběru na místě si zákazník zboží přeloží do vlastní bedýnky (tašky, košíku, batohu), další možností je, že zákazník si zboží převezme do naší zálohované plastové bedýnce. Vratná záloha za jednu plastovou bedýnku činí 100 Kč.
https://www.bio-vymetal.cz/

Standardní nákupy v rámci obce a obecních subjektů – kancelářský materiál, spotřební zboží.

Související kategorie
Podnikání
Přidané projekty od veřejnosti


Počet záznamů: 0