Cirkulární typová řešení


Zelené úřadování

Kategorie:
Nakupování

Plný popis:
Jednoduchá úsporná opatření související s běžnou kancelářskou agendou obce:
- elektronizace agendy (maximální omezení tisku) – archiv, formuláře i přijímání žádostí v el. podobě, elektronické podklady pro radní, zastupitele, účastníky řízení
- omezování odpadů při poskytování občerstvení na jednáních a jiných akcích úřadů - využívání kohoutkové pitné vody, upřednostňování potravin a nápojů bez obalů či ve vratných láhvích či s menší produkcí obalů, nákup regionálních a sezónních produktů
- využívání zařízení s nízkou spotřebou energie a produkcí odpadů – LED svítidla, kávovary na mletou kávu namísto kapsle apod.
- preference zařízení a nástroje splňující pravidla ekodesignu – rozebíratelnost, možnost výměny dílů a oprav
- upřednostnění recyklátů (papír), opětovně naplnitelných nástrojů/příslušenství, certifikovaných produktů (environmentálně šetrný výrobek (EŠV), Ekoznačka EU, Německý Modrý anděl, FSC apod.) při nákupu kancelářských potřeb
- důsledné využívání zpětného odběru (tonery, baterie, vysloužilé elektrospotřebiče)

Podmínky využití / bariéry:
kancelářské potřeby – papír, psací potřeby
- elektrospotřebiče, baterie, akumulátory
- voda a potraviny

Využitelné typy produktů/ odpadů:
kancelářské potřeby – papír, psací potřeby
- elektrospotřebiče, baterie, akumulátory
- voda a potraviny

SWOT analýza:
Silné stránky: jednoduchost, správný příklad pro návštěvníky úřadu, dobrá prezentovatelnost
Slabé stránky: omezený dopad (environmentální i ekonomický)
Příležitosti: příklad správné praxe, edukativní možnosti, zapojení dalších institucí, škol apod.
Hrozby: omezený výběr produktů, výjimečně snížení kvality či komfortu

Cílová skupina:
Obce, obecní instituce, komunity

Ekonomické podmínky a přínosy:
Záleží na výběru a nastavení konkrétních opatření.
Lze předpokládat úspory na tisku nebo odpadovém hospodářství (kolektivní systémy). Některá opatření jsou přímo úsporná (kohoutková voda namísto balené).
Naopak možnost vyšší ceny při nákupu šetrných produktů, které však může přinést úspory v provozu (nízkoenergetické osvětlení a elektrospotřebiče).

Personální náročnost:
Záleží na konkrétních opatřeních – mohou přinést zvýšení i snížení personální náročnosti. Celkově neutrální.

Právní aspekty:
Pouze v rámci případného zadávání zakázek většího rozsahu

Příklad z praxe:
Město Hustopeče
https://www.hustopece.cz/zelene-uradovani

KÚ Libereckého kraje
https://zivotni-prostredi.kraj-lbc.cz/page3456

Je možné využít metodiky pro nákup kancelářských potřeb, nábytku apod.:
http://www.zeleneuradovani.cz

10 kroků pro zelené úřadování
Institut cirkulární ekonomiky přišel s konceptem cirkulární kancelář. Jedná se o projekt, který radí kancelářím, jak fungovat podle principů cirkulární ekonomiky a tím šetřit peníze i životní prostředí,
https://zajimej.se/10-kroku-k-cirkularni-kancelari/

Publikace MŽP ČR k zelenému úřadování
https://www.mzp.cz/web/edice.nsf/
6d13b004071d0140c12569e700154acb/
3d23ca47bb5b6449c1256faf0026c9f4?OpenDocument

Příručka zeleného úřadování a nakupování
http://sovz.cz/wp-content/uploads/2016/08/z_prirucka_zeleneho_uradovani_a_nakupovani_2009.pdf

Související kategorie
Odpady
Přidané projekty od veřejnosti


Počet záznamů: 0