Cirkulární typová řešení


Zelená péče o veřejná prostranství

Kategorie:
Nakupování

Plný popis:
Nechemické odstraňování plevelů na veřejných prostranstvích a využití mechanických (manuálních) prostředků pro údržbu zeleně (kosy, vřetenové sekačky).
Zimní ošetřování komunikací bez chemie.
Účelem je snížení kontaminace půd cizorodými látkami, snížení spotřeby pohonných hmot, ale i zatížení obyvatel hlukem.

Podmínky využití / bariéry:
Podmínky: finanční obnos pro pořízení technologie, zájem ze strany města, zelené myšlení
Bariéry: vyšší finanční a personální náročnost

Využitelné typy produktů/ odpadů:
* služby údržby veřejných prostranství
* produkty pro údržbu

SWOT analýza:
Silné stránky: jednoduché opatření, snížení spotřeby pesticidů, snížení spotřeby pohonných hmot
Slabé stránky: odpor zaměstnanců k manuální práci, finance na pořízení techniky
Příležitosti: zaměstnání sociálně znevýhodněných obyvatel
Hrozby: snížení efektivity práce

Cílová skupina:
Obce

Ekonomické podmínky a přínosy:
Lze předpokládat snížení nákladů na nákup chemických prostředků a pohonných hmot, ale naopak zvýšení personálních nákladů, v návaznosti na rozsah náhrady mechanizace. Rozhodující je také výchozí stav – množství a charakter obhospodařovaných ploch a porostů.
V případě pořízení specializované techniky na odstraňování plevele horkou párou bude potřeba vyšší investice.

Personální náročnost:
Záleží na rozsahu náhrady automatizace a množství prováděných činností. V úplném rozsahu může být značná a znamenat přírůstek v řádu jednotek zaměstnanců.
Toto opatření lze kombinovat s poskytováním práce znevýhodněným nebo sociálně slabým osobám.

Právní aspekty:
Zajištění bezpečnosti práce a požadavků na zaměstnavatele. Případně lze zajistit ze strany externí společnosti.

Příklad z praxe:
Město Kutná Hora
Odstraňování plevele ze zádlažeb a komunikací v Kutné Hoře probíhá od roku 2017 novou ekologickou metodou pomocí horké vody.
Plevel se doposud odstraňoval neekologickou cestou, konkrétně postřikem herbicidů. To byl jediný používaný způsob v České republice. Na konci minulého roku ale Technické služby Kutná Hora zakoupily speciální stroj Wave weed control, který je k likvidaci zelených rostlin na komunikacích vyráběný firmou v Holandsku.
Jedná se o první zařízení v Čechách, které pracuje na principu likvidace plevelů horkou vodou o teplotě nad 96 stupňů. Nadzemní části rostlin se doslova uvaří, horká voda zateče i ke kořenům a zároveň poškodí i některá semena rostlin, která jsou zalétnutá do spár v komunikacích.
Tato metoda se využívá u kamenných dlažeb, asfaltových povrchů, zámkových dlažeb i mlatových cest v parcích.
(Zdroj: https://www.denik.cz/stredocesky-kraj/jediny-v-cechach-specialni-ekologicky-stroj-cisti-kutnou-horu-20160519.html)

Možnost využití metodiky http://www.zeleneuradovani.cz/verejne-zakazky

Metodika - Nechemické odstraňování plevele na veřejných prostranstvích
http://www.ekoporadna.cz/images/Texty/Studie_na_web/
Metodika_Nechemick%C3%A9_plevele.pdf

Město Mělník, Jeseník
Využití technologie na bázi horké vody spolu s rotačními kartáči na odstraňování plevele, nečistot z veřejného prostranství.
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/mesta-prestavaji-proti-plevelum-pouzivat-glyfosaty-jsou-i-setrnejsi-metody-treba-horka-voda

Související kategorie
BRO, podnikání
Přidané projekty od veřejnosti


Počet záznamů: 0