Cirkulární typová řešení


Sběr textilu a oděvů v obci

Kategorie:
Opětovné využití

Plný popis:
Obnošené oděvy a boty, případně již nevyužívané kusy oděvů je možné velmi dobře využít pro sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel. Pro sběr textilních výrobků a bot slouží speciální kontejnery, které bývají zdarma zapůjčené pro obec. V ČR existuje vedle sebe několik společností zabývajících se sběrem, zpracováním a distribucí použitých oděvů a bot.
Charitativní akce zaměřené na sběr (církev, diakonie).

Podmínky využití / bariéry:
Navázání spolupráce se společností, která zajišťuje sběr a nakládání s textilními materiály, přednostně charita. .
Uzavření smlouvy o propůjčení a rozmístění speciálních nádob. .
Dodržování pravidel pro sběr (čisté kusy, zabalené).

Využitelné typy produktů/ odpadů:
Silné stránky: odklon těchto odpadů z toku směsného komunálního odpadu, posilování sociální zodpovědnosti občanů, snížení zátěže ovzduší (omezení pálení odpadu).
Slabé stránky: nezájem ze strany občanů, zavádění nového systému v obci.
Příležitosti: využití již nepoužívaných oděvů a obuvi pro charitativní účely, možnost dohody o cílovém využití části nasbíraných výrobků pro místní znevýhodněné skupiny obyvatel, energetické využití nepoužitelných zbytků.
Hrozby: riziko poškození kontejnerů, vykrádání

SWOT analýza:
Obce, domácnosti, komunity

Cílová skupina:
Náročnost nízká či žádná. Záleží na angažovanosti obce – zda proběhne například informační kampaň. Většinou však stačí několik plakátů a obecní rozhlas, tudíž náklady jsou zcela marginální. .
Pro jednorázové akce poskytnutí prostor (sběr a krátkodobé skladování). .
Výhodou může být úspora nákladů za odvoz a uložení odpadů na skládku (resp. energetické využití).

Ekonomické podmínky a přínosy:
Náročnost nízká či žádná. Záleží na angažovanosti obce – zda proběhne například informační kampaň. Většinou však stačí několik plakátů a obecní rozhlas, tudíž náklady jsou zcela marginální. .
Pro jednorázové akce poskytnutí prostor (sběr a krátkodobé skladování). .
Výhodou může být úspora nákladů za odvoz a uložení odpadů na skládku (resp. energetické využití).

Personální náročnost:
Pouze v počáteční fázi zajišťování sběru – smlouva o spolupráci. Následně kontrola kontejnerů a jejich využívání (namátkově). .
Při jednorázových akcích spíše dobrovolnické zapojení osob.

Právní aspekty:
Žádná omezení.
Jedinou podmínkou je uzavření a dodržování smlouvy

Příklad z praxe:
Dalším způsobem, který je hojně rozšířen v ČR, je sběr textilu a použitého oblečení charitativními společnostmi, diakoniemi, církevními spolky a podobně.

Společnost DIMATEX CS – slouží pro sběr a recyklaci použitého a nepotřebného textilu po celé ČR, pro města a obce poskytuje speciální kontejnery.
(http://www.dimatex.cz/cistici-hadry/9-Recyklace-textilu/8-Recyklace-textilu)

Diakonie Broumov – sběr textilu
http://www.diakoniebroumov.cz/cs/sbirkova-cinnost/sberne-kontejnery-v-praze

Armáda spásy - https://armadaspasy.cz/reshare/sber-satstva/

Textileco
Provozovatelem projektu je společnost CORETEX CZ SE, podporuje Český červený kříž, velice rozšířená síť červených kontejnerů na textil a oděvy
https://www.textileco.cz/

Sběr textilu Praha - https://www.recyklujemetextil.cz/

Charita Liberec – sběr šatů a oděvů - https://charitaliberec.cz/charitni-satnik/umisteni-kontejneru-na-sber-satstva/

Související kategorie
Odpady, podnikání
Přidané projekty od veřejnosti


Počet záznamů: 0