Cirkulární typová řešení


RE – USE centra, Opravny produktů (nábytek, elektronika)

Kategorie:
Opětovné využití

Plný popis:
Vznik opraven, kde by se renovovaly, opravovaly, vyměňovaly díly u rozličných produktů používaných v domácnostech

Environmentální benefity
- zachování hodnoty materiálů a energie obsažených v produktech a udržení jejich původní funkce, což přispívá k prevenci čerpání dalších surovin na výrobu nových produktů a nižší produkci skleníkových plynů
- snížení množství odpadu určeného k recyklaci, energetickému využití či skládkování
- zvyšování povědomí společnosti a vytváření vztahu k hodnotám uchovaným ve věcech, které používáme; vytváření alternativy k „vyhazovací“ mentalitě západního světa

Sociální benefity
- vytváření lokálních pracovních míst pro osoby s nízkou kvalifikací, prostor pro vytváření rekvalifikačních tréninků a pozic pro sociálně vyloučené osoby, dlouhodobě nezaměstnané či jinak znevýhodněné osoby
- vytváření smysluplných dobrovolnických pozic například pro seniory, nezaměstnané, či osoby se zdravotním postižením
- poskytování kvalitních produktů dostupných pro domácnosti s nízkými příjmy
- reintegrace a zvyšování kvality života znevýhodněných skupin občanů
- budování soběstačných a odolných místních komunit

Podmínky využití / bariéry:
Zájem ze strany podnikatelů nebo skupiny občanů
Investice do areálu či do rozšíření stávajících prostor např. sběrného dvora, hospodářského areálu, lokálního brownfieldu
Informační kampaně o existenci opravny / dílny v obci

Využitelné typy produktů/ odpadů:
* nábytek (zejména židle, stoly a stolky, skříňky, police, osvětlovací tělesa atd.)
* zařízení a vybavení domácnosti (např. keramické, porcelánové i skleněné nádobí, hrnce, plechy na pečení, talíře, hrníčky)
* obrazy, rámy na obrazy, vázy, dekorace do domácnosti, květináče, mechanické domácí spotřebiče atd.
* mediální produkty (CD, DVD, videokazety, knihy, časopisy)
* hračky, sportovní vybavení
* knihy, časopisy
* elektrospotřebiče

SWOT analýza:
Silné stránky: prověřené postupy, prodloužení doby užitku výrobku, šetření primárních surovin, zamezení vzniku odpadu, ryze lokální působení – využití místních vazeb, široké spektrum oborů i forem podpory, snížení zátěže ovzduší (omezení pálení odpadu) a omezení černých skládek
Slabé stránky: zakázková výroba, ruční práce, nutnost zajištění odbytu
Příležitosti: vznik nových pracovních pozic, zapojení sociálně znevýhodněných občanů, propojení s progresivními obory (design)
Hrozby: nízký zájem spotřebitelů i dodavatelů, hromadění odpadu, nezájem o opravené produkty, nevhodný design produktu

Cílová skupina:
Obce, domácnosti, komunity, podnikatelé

Ekonomické podmínky a přínosy:
Nároky záleží na konkrétním způsobu podpory ze strany obce, může znamenat vysoké náklady (vlastní nové investice, zvýhodněné půjčky), částečné (zvýhodněné nájmy stávajících obecních prostor) i nulové (propagace místních podnikatelů, pořádání trhů)
Přínosy:
- snížení nákladů na odstraňování odpadu
- snižování nezaměstnanosti a poskytnutí pracovní příležitosti osobám s problematickým umístěním na klasickém trhu práce
- posilování lokální ekonomiky
- zisk z prodeje v second hand obchodech

Personální náročnost:
Podmínkou jsou zruční zaměstnanci, nápaditý designér a schopný obchodník (pokud by mělo jít o větší produkci)
V případě svépomocných dílen pouze dozor nad pronajatými prostory a jejich vybavením.

Právní aspekty:
Nejsou – vše zajištěno standardními smluvními vztahy.

Příklad z praxe:
Re-use centrum Praha (Holešovická tržnice, hala 23) –
V centru jsou předměty tříděny, naceněny a připraveny k prodeji. Noví majitelé tak mohou z druhé ruky pořídit například knihy, nábytek, nádobí, hračky či vybavení domácnosti.
https://zajimej.se/nerikejme-hop-dokud-nepreskocime-prazske-re-use-centrum-ceka-plno-vyzev/

Re-use centrum Brno (http://10-z.cz/re-use/)
Re-use centrum Zábřeh (http://www.ekozabreh.cz/re-use)
Re-use centrum Chrudim (http://www.zelenydum.estranky.cz/clanky/re-use-centrum-v-chrudimi.html)

Opravárna (www.opravarna.cz) – komunitní web podporující opravu rozbitých výrobků, sdružuje šikovné lidi i odborné servisy

Cirkulární kavárna – v prostorách Kampusu Hybernská
Smyslem „Recyklační dílny“ je poukázat na možnosti recyklace a sdílení prostředků a získané know-how poslouží i jako pilotní pokus k ověření zájmu občanů k budoucímu záměru na vybudování pražského Re-USE centra, které se pokusí Magistrát hl. m. Prahy v příštím období realizovat. Kampus Hybernská jakožto univerzitní projekt sází především na zájem studentů, jimž Cirkulární dílna umožní jednak osvojit si užitečné praktické dovednosti, jednak získat nábytek pro další užívání. Primárně tedy jde zejména o vybavení domácí studovny – židlemi, křesly, stoly, nepohrdneme ani knihovnami, stolními lampami apod.

Z POKOJE DO POKOJE
Z pokoje do pokoje je neziskovým projektem, který kombinuje re-use centrum se sdílenou dílnou a pořádá také kurzy pro veřejnost. Cílem je zachraňovat starý nábytek a vracet jej zpět do koloběhu. Opravit si nábytek není vůbec těžké a zvládne to opravdu každý – o tom se lze přesvědčit na kurzech renovace nábytku a na kurzech čalounění. Pro kutily, kteří se nemají kde realizovat, je tu dílna, kde si můžete pronajmout místo u ponku a veškeré náčiní, které je k dispozici. Funguje také půjčovna retro nábytku.
https://www.zpokojedopokoje.cz/

Související kategorie
Podnikání
Přidané projekty od veřejnosti


Počet záznamů: 0