Cirkulární typová řešení


Organizování bleších trhů, obecní burzy

Kategorie:
Opětovné využití

Plný popis:
Výměna, darování, prodej nepotřebných věcí mezi občany – neskončí v popelnici a na skládce

Environmentální benefity
- zachování hodnoty materiálů a energie obsažených v produktech a udržení jejich původní funkce, což přispívá k prevenci čerpání dalších surovin na výrobu nových produktů a nižší produkci skleníkových plynů
- snížení množství odpadu určeného k recyklaci, energetickému využití či skládkování
- zvyšování povědomí společnosti a vytváření vztahu k hodnotám uchovaným ve věcech, které používáme; vytváření alternativy k „vyhazovací“ mentalitě západního světa

Sociální benefity
- vytváření smysluplných dobrovolnických pozic například pro seniory, nezaměstnané, či osoby se zdravotním postižením
- poskytování kvalitních, ještě využitených produktů dostupných pro domácnosti s nízkými příjmy
- reintegrace a zvyšování kvality života znevýhodněných skupin občanů
- budování soběstačných a odolných místních komunit

Podmínky využití / bariéry:
Obecní prostory k využití pro trhy, burzy
Propagace akce
Zájem prodávajících i kupujících

Využitelné typy produktů/ odpadů:
Různé druhy

SWOT analýza:
Silné stránky: prodej a využití věcí, které by se jinak staly odpadem, podpora komunitního života, snížení zátěže ovzduší (omezení pálení odpadu) a omezení černých skládek
Slabé stránky: náklady na úklid veřejného prostranství / místnosti, případné pořízení prodejních stánků, pultů
Příležitosti: posílení sociálních vazeb v obci, zachování kulturních a historických hodnot (u vybraných věcí)
Hrozby: nezájem z řad prodejců či kupujících

Cílová skupina:
Domácnosti, komunity

Ekonomické podmínky a přínosy:
Nároky dle nastavení pravidel pronájmu místa, pronájmu stánků a konstrukcí. Při využití stávajících prostor a prostředků minimální.
Přínosy – snížení množství odpadu v obci a poplatků za něj a jeho odvoz.

Personální náročnost:
Zajištění vstupu a vjezdu, občerstvení, úklidové práce

Právní aspekty:
Standardní prostředí dle občanského zákoníku (kupní a nájemní smlouvy). Nutnost vyloučit prodej kradených věcí.

Příklad z praxe:
Bleší trhy Přerov
https://www.blesitrhyprerov.cz/

Bleší trhy Most
http://www.antiktrhy.cz/cs/blesi-trhy-most/

Vysoké Mýto
Technické služby Vysoké Mýto zajišťují systém zpětného využití použitých věcí z domácností.

Bleší trhy Praha
http://blesitrhy.cz/

Bleší trhy Mělník
Mělnická burza umožňuje koupit, prodat, či vyměnit prakticky cokoliv, především pak věci, které již nikde nové nekoupíte. Prodat se dá i to, co již nepotřebujete a jinému by se to mohlo hodit.
http://www.blesitrhymelnik.cz/

Bleší trhy Olešná, Kytlice, Kornatice
http://www.olesna.cz/blesi-trh-olesna/a-1023
http://www.obec-kytlice.cz/blesi-trhy-kytlice/a-1078
http://www.kornatice.cz/aktualne/kalendar-akci/blesi-trhy-96_24cs.html

Související kategorie
Přidané projekty od veřejnosti


Počet záznamů: 0