Cirkulární typová řešení


Nabídka stavebních materiálů před demolicí staveb v obci

Kategorie:
Opětovné využití

Plný popis:
Pro některé typy staveb je možné využít stavební materiál (cihly, kámen, trámy, výplně otvorů) ze starších budov, které jsou určeny k demolici.
Pokud budou občané vlastníkem včas informováni, je možné uspořádat akci, kdy materiál z demolice bude poskytnut zájemcům před odvezením na skládku či do recyklačního centra.
Při dodržení bezpečnostních pravidel je možné zajistit bourání vlastními silami po předchozí domluvě se zájemcem (zejména se jedná o snesení střešní krytiny, trámů, demontáž výplní), aby byla zajištěna další využitelnost takto získaných materiálů.
Ze strany obce se jedná primárně o zajištění prostoru pro možnou inzerci, resp. veřejného informování občanů o dané možnosti.

Podmínky využití / bariéry:
Stavební a demoliční činnost v obci
Zájem darovat stavební materiály, zájem ze strany občanů
Legislativní průchodnost, bezpečnost práce

Využitelné typy produktů/ odpadů:
Stavební a demoliční odpady

SWOT analýza:
Silné stránky: odklon stavebních a demoličních odpadů z odpadového toku, omezení černých skládek
Slabé stránky: organizace akce, bezpečnost práce
Příležitosti: pořízení stavebního materiálu zadarmo, či za malý finanční obnos, využití historických stavebních prvků
Hrozby: vznik černých skládek (zneužití systému), nevyužití odvezeného odpadu a jeho hromadění na pozemcích obce

Cílová skupina:
Domácnosti

Ekonomické podmínky a přínosy:
Nulová
Kromě informování není třeba dalších nákladů, snad jen kontrola, jak je odpad reálně využit.

Personální náročnost:
Žádná
Dozor při demolici je povinen si zajistit vlastník, který následně ušetří část poplatků za uložení odpadu.

Právní aspekty:
Bezpečnost práce
Největším nebezpečím je ohrožení života a zdraví zájemců o stavební materiály.

Příklad z praxe:
CYRKL
Cyrkl je burza druhotných surovin pro všechny zástupce firem a obcí, které buď nabízejí, nebo poptávají sekundární zdroje. Až najdete, co jste hledali, stačí se podívat na kontaktní údaje inzerenta a buď přes kontaktní formulář, či napřímo se s ním domluvit. Vložení nabídky je stejně tak jednoduché. Rychlá registrace a samotné vložení nabídky nezabere víc než pár minut.
Co je možné nabízet:
Veškeré recykláty, produkty vedlejší výroby a obecně druhotné suroviny z oblastí plastů, stavebních materiálů, papíru, textilu, skla, elektroodpadů aj., které nejsou v režimu odpadu.
www.cyrkl.cz

Související kategorie
Odpady, podnikání
Přidané projekty od veřejnosti


Počet záznamů: 0