Cirkulární typová řešení


Přebytečné potraviny

Kategorie:
Opětovné využití

Plný popis:
Češi neumějí nákupy plánovat, často podléhají slevám a akcím. Přebytečné potraviny pak končí v odpadcích.
Vyhazování potravin ale není jen problémem domácností. Tuny potravin vyhodí i samotné obchodní řetězce. Ty s plochou nad 400 metrů čtverečních mají sice od ledna 2018 povinnost odevzdávat jídlo, které by jinak skončilo v odpadcích, do potravinových bank, v těch ale nekončí zdaleka všechny přebytky, některé stále míří do koše.
Nejvíce takzvaného food waste podle odborníků nevyprodukují hypermarkety a jiní prodejci potravin, ale domácnosti a jednotlivci, u nichž osvěta v tomto směru stále pokulhává. Lidé o tomto problému většinou vědí, ale neví, jak ho řešit. Pro někoho třeba může být těžké odhadnout, kolik surovin musí nakoupit, aby mu to vyšlo na určitý počet porcí. Jindy se zase lidé nechají unést zbožím v akci, nakoupí více, než jsou schopni spotřebovat, a přebytečné potraviny se jim pak jednoduše zkazí.
Řešením je prodej potravin na zakázku, a tedy nulové odpisy neprodejných potravin. V zahraničí už zakázkový prodej potravin není nic výjimečného. V Česku je takový obchod zatím jediný.
Dalším řešením je darování přebytků prostřednictvím veřejných lednic.

Podmínky využití / bariéry:
Zájem občanů obce. Veřejné lednice – vymezení prostoru, doporučuje se na veřejném místě, kde je ale neustálá kontrola – obecní úřady, školy, domovy mládeže

Využitelné typy produktů/ odpadů:
Potraviny, nejlépe trvanlivé

SWOT analýza:
Silné stránky: šetření potravinami, omezení bioodpadů
Slabé stránky: neustálý dohled nad lednicí, kontrola potravin v lednici, pravidelné čištění
Příležitosti: možnost zajištění potravin pro sociálně slabší občany v obci
Hrozby: nezájem občanů, ničení a vykrádání lednice

Cílová skupina:
Rodiny, domácnosti, občané obce

Ekonomické podmínky a přínosy:
Nároky nízké – případně pořízení lednice a její údržba/čištění

Personální náročnost:
Malá – soukromá aktivita, případně u lednic není třeba speciální dohled, stačí, pokud lednice je na chodbě některé z obecních budov. Občas lednici vyčistit (lze dobrovolnicky).

Právní aspekty:
Nejsou žádná omezení, pouze jasně vymezit, že celý proces je výhradně na odpovědnosti poskytovatele a zájemce.

Příklad z praxe:
Fungování zakázkového prodeje
Prodej potravin na zakázku funguje na unikátním principu, kdy žádný výrobek není vyroben, žádná plodina není zbytečně sklizena, žádné zvíře není poraženo, pokud si je zákazník neobjedná. Existují tři takzvané uzávěrky objednávek – ve čtvrtek, neděli a pondělí, do kterých si zákazníci mohou objednat konkrétní potraviny. Po uzávěrce jsou automaticky objednávky sumarizovány a zaslány jednotlivým producentům. Ti mají tři dny na výrobu a přípravu objednávky. Následně se zboží sváží na jedno místo, kde se začínají kompletovat objednávky zákazníků. Kompletní objednávky jsou zákazníkům buď ekologicky rozváženy, nebo si je vyzvedávají na výdejních místech. O všem jsou zákazníci průběžně informováni systémem prostřednictvím e-mailu a SMS.

Veřejné lednice
Princip sdílené lednice je jednoduchý: Lidé sem mohou vkládat jakékoliv potraviny i hotová jídla, která jsou poživatelná. Na druhé straně si jídlo berou lidé ve složitějších životních situacích, ať už jde o lidi bez domova, studenty, maminky, či seniory. Nikdo však nerozhoduje, kdo si jídlo vzít může a kdo ne. Lednice je přístupná všem lidem bez rozdílu a není výjimkou, že lidé do lednice něco přinesou a zároveň si z ní odnesou něco jiného.
Do lednice lidé mohou nosit jak potraviny v originálním obalu, tak i přebytky doma navařeného jídla. „Pro vařená jídla jsou v lednici k dispozici tužka a lístečky, na které by každý měl napsat datum vaření, název a případné alergeny. Pak už je na každém člověku, zda si jídlo z lednice vezme, či nikoliv

Veřejná lednice Brno
https://www.facebook.com/ledniceBrno/
Veřejná lednice Praha
https://www.facebook.com/verejnelednicepraha/
Dále lednice fungují v Českých Budějovicích, Praze, Ostravě, Plzni, Pelhřimově, Chrudimi, Ústí nad Labem a v Litoměřicích.

Paběrkování
Paběrkování je jedním ze způsobů, jak snížit množství vyhozeného jídla. Pod tímto slovem se skrývá dříve běžná, ale dnes už téměř zapomenutá tradice. Jde o sbírání plodin, které by zůstaly po sklizni na poli či v sadu.
Tyto plodiny většinou nevyhovují z estetického hlediska – jsou příliš malé, příliš veliké, příliš křivé, špatně uříznuté nebo mají nevyhovující barvu. Proto je zemědělci nemohou udat u obchodních řetězců a zůstávají na poli k zaorání.

Potravinové banky
Jsou to neziskové organizace, které shromažďují potraviny a distribuují je odběratelským charitativním a dobročinným organizacím. Skrze ně se potraviny dostávají ke koncovým klientům – dětem, seniorům, samoživitelkám, postiženým, lidem bez domova a v nouzi.
Potraviny banky získávají od potravinových řetězců, z potravinových sbírek, evropského programu potravinové a materiální pomoci, od pěstitelů, producentů a jednotlivců.
Minimálně ze 75 % se jedná o potraviny určené k rychlé spotřebě, s uplynulou dobou minimální trvanlivosti, neprodejné potraviny s poškozeným obalem nebo například špatným označením, které by jinak skončily na skládce nebo ve spalovně.
www.potravinovebanky.cz

Meníčka
Myšlenka pomoci pro lidi bez domova se zrodila v hlavě pana Richarda Hoška, který se inspiroval zkušenostmi v zahraničí.
Cílem projektu je zabezpečit pomoc lidem v krajní životní situaci kvalitně se stravovat. Tato pomoc je zabezpečena prostřednictvím provozoven, pro něž je krajně neetická likvidace neprodaného poledního menu, případně jiných potravin určených k rychlé spotřebě. Jednoduše řečeno je cílem zabránit vyhazování neprodaných poledních menu z restaurací a poskytnout je bezdomovcům.
http://www.menickaprobezdomovce.cz/

Související kategorie
Odpady, podnikání
Přidané projekty od veřejnosti


Počet záznamů: 0