Cirkulární typová řešení


Podpora místních podnikatelů se zaměřením na cirkulární ekonomiku

Kategorie:
Podnikání

Plný popis:
Podpora místních podnikatelů, jejichž činnost přispívá k implementaci cirkulární ekonomiky.
Podpora podnikatelů prodávajících vlastní primární produkty, zajišťující opravy a prodlužování životnosti produktů nebo bezobalový prodej. Podpora může být formou zvýhodněných nájmů obecních prostor, pořádáním místních trhů, poskytováním zvýhodněných půjček, propagací podnikatelů – inzerce, rozhlas. Další formou podpory je zaštítění v rámci stavebního řízení, zrychlení správního procesu při rozhodování o projektech CE atd.
Podporou může být i přizpůsobení územního plánu tak, aby zvýhodnil některé typy podnikání v obci, důležitá jsou i opatření a motivace, například v podobě Letter of Intent (při získávání projektových a veřejných prostředků, dotací).
Podpora podnikatelů může směřovat i od Místních akčních skupin (MAS) fungujících v ČR, doporučujeme podporovat projekty se zaměřením na cirkulární ekonomiku, případně projekty, které obsahují prvky oběhového hospodářství a CE.

Podmínky využití / bariéry:
Efektivní součinnost mezi představiteli obce a místními podnikateli se zaměřením na CE.
Zájem obyvatel/ místních subjektů o daný typ služeb či produktů.
Dlouhodobost spolupráce a podpory.
Zachování volné hospodářské soutěže.

Využitelné typy produktů/ odpadů:
* Spotřební zboží – bezobalový prodej (potraviny, kosmetika, mycí prostředky apod.)
* Veškeré opravitelné produkty – obuv, elektronika, stroje a přístroje apod. – pronájem obecních prostor
* Místní potraviny a další výrobky – místní trhy
* Stavební recykláty – podpora podnikatelů zpracovávajících místní stavební odpady a recykláty – poskytnutí obecních pozemků, zadávání vhodných zakázek (zpevňování cest, zásypy apod.)

SWOT analýza:
Silné stránky: ryze lokální působení – využití místních vazeb, široké spektrum oborů i forem podpory
Slabé stránky: vyšší personální, případně i ekonomické zatížení obce
Příležitosti: zapojení sociálně znevýhodněných občanů (drobné opravy, primární produkce), možnost využití dotačních programů a projektů (včetně MAS)
Hrozby: nízký zájem spotřebitelů i dodavatelů, možnost špatné volby oboru, podnikatele či způsobu podpory – nedosažení cíle, potenciál ztráty financí či kreditu, porušení pravidel hospodářské soutěže

Cílová skupina:
Obec, podnikatelé, komunity

Ekonomické podmínky a přínosy:
Ekonomické zatížení se odvíjí od konkrétního způsobu a míry podpory ze strany obce, může být vysoké (zvýhodněné půjčky, dotace, granty), částečné (zvýhodněné nájmy obecních prostor) i nulové (propagace místních podnikatelů, pořádání trhů, úprava územního plánu, nemateriální podpora).
Přínosem může být přilákání nových podnikatelů do obce.

Personální náročnost:
Záleží na konkrétním způsobu podpory ze strany obce, může být vysoké (pořádání trhů), částečné (propagace místních podnikatelů, zvýhodněné nájmy atd.).
Lze řešit i smluvním zajištěním se snížením personální náročnosti.

Právní aspekty:
Dodržení principů transparentnosti, spravedlivé soutěže, správy veřejných prostředků a specifických požadavků v závislosti na předmětu podpory – poskytování pronájmu, konání veřejných akcí apod.
V případě propagace místních podnikatelů je vhodné zajištění etické reklamy – pravdivost a ověřitelnost tvrzení apod.
Podpora v rámci územního plánu či stavebního řízení nesmí být klientelistická či korupční.

Příklad z praxe:
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Dobročinný obchod, prodej nových i použitých věcí, darovaných lidmi z okolí, nákupem v obchodě se přispívá na místní neziskové drobné projekty do 15 tis Kč. Podpořeno v rámci MAS Střední Polabí
https://www.facebook.com/pg/obchodDOBROMYSL/about/?ref=page_internal

Obec Hlavenec – podpora neziskové organizace Zelené srdce z.s. , která připravuje obecní slavnosti (vratné obaly)

Prostory v COWO NOVO, Nový Jičín
V COWO NOVO se nachází sdílená kancelář, konferenční, malá zasedací místnost, galerie a vstupní chodba. Prostory jsou velmi variabilní, místnosti rádi uzpůsobí příležitosti, pro kterou si je najmete.
http://cowonovo.cz/

Uvádění zemědělských produktů na trh, Hlinsko
v rámci výzvy 3/2019 Programu rozvoje venkova, podpořeno Místní akční skupinou Hlinecko

Provozní a animační výdaje MAS Jihozápad o.p.s. 2018-2023
Cílem projektu je realizace a implementace Komunitně vedené strategie místního rozvoje MAS Jihozápad v obcích územní působnosti. Účelem realizace strategie je zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.
http://www.masjihozapad.cz/provozni-a-animacni-vydaje-mas-jihozapad-o-p-s-2018-2023/d-1170/p1=1210

Související kategorie
Všechny
Přidané projekty od veřejnosti


Počet záznamů: 0