Cirkulární typová řešení


Energetická efektivita – energetická soběstačnost

Kategorie:
Podnikání

Plný popis:
Do cirkulární ekonomiky patří minimalizace dopravy energií. Ta je spojena se ztrátami a nutností regulace přenosových a distribučních sítí.
Základní zásadou je tedy spotřeba lokálně vznikajících energií přímo v obci a obráceně – pokrytí lokální spotřeby vlastními zdroji. Jedná se o namodelování a postupnou realizaci chytrých sítí a inteligentního řízení výroby a spotřeby energií v rámci obce, případně i ostrovní systémy.
Výroba energie v tomto případě probíhá prostřednictvím obnovitelných zdrojů – slunce, voda, vítr, případně biomasa nebo geotermální zdroje.
Dalším článkem je posilování energetické efektivity (úspory energií a řiditelnost spotřeby) u jednotlivých budov a technologií.

Podmínky využití / bariéry:
Zmapování potřeb z hlediska energetiky v obci – z pohledu výroby, spotřeby a časového rozvržení.
Analýza současných energetických zdrojů a plán výstavby/zapojení nových na bázi přezkoumání vhodných přírodních podmínek (např. www.restep.cz).
Vytvoření vlastní energetické sítě (například v rámci zemědělského/průmyslového areálu ve spojení s obecními nemovitostmi a technologiemi jako je osvětlení), nebo přizpůsobení distribuční soustavy v obci.
Vytvoření řídícího systému, včetně vypořádacího systému (technicko-obchodní podmínky Smart Grids). Zapojení potřebných subjektů a objektů do lokální sítě při maximalizaci energetické efektivity.

Využitelné typy produktů/ odpadů:
Bioodpad, odpadní biomasa (v bioplynové stanici, gasifikační jednotce nebo bioteplárně).
Další obnovitelné zdroje – slunce, voda, vítr, geotermální energie.

SWOT analýza:
Silné stránky: zásadní posílení bezpečnosti a soběstačnosti obce, provozní úspory energií
Slabé stránky: vysoké investiční, provozní, personální a legislativní nároky, neprobádanost reálného provedení
Příležitosti: pozice pilotního projektu, výrazný rozvoj obce, její umístění na špičku inovací, přitažlivost pro vzdělané a pokrokově myslící obyvatele, aktivní zapojení obyvatel
Hrozby: nezájem o zapojení do sítě, problémy ze strany distributorů energií, náročnost řízení sítě, dlouhodobý proces – nutno dotáhnout do konce, přesah 4letého volebního období, hrozba zadlužení obce

Cílová skupina:
Obec, podnikatelé, komunity

Ekonomické podmínky a přínosy:
Investičně vysoká náročnost, provozně nejisté výsledky
Jedná se velmi náročný, sofistikovaný proces s náklady minimálně v desítkách milionů korun. Je však možné většinu těchto nákladů (60 – 90 %) pokrýt z dotací pro různé typy subjektů.
Návratnost použitých technologií se počítá 10 – 20 let. Pokud však dojde k postupnému zdražení energií, což se očekává, může se návratnost zkrátit i pod 10 let.
Opatření ke zvýšení energetické efektivity budov a technologií se pohybují v řádu desítek tisíc až milionů korun.

Personální náročnost:
Vysoká
Příprava i provoz vyžaduje zapojení vysoce specializovaných expertů, spolupráci širokého týmu a náročné manažerské řízení. Nezbytné pro obec bude zapojení externích expertů a manažerů. Vlastní provoz bude rovněž řešen spíše dodavatelsky. V případě energetické efektivity jsou provozní nároky minimální.

Právní aspekty:
Tématika zasahuje do oblasti energetického zákona (je nutné získat příslušné licence), zákona o podporovaných zdrojích (podmínky provozu a podpory OZE), podmínek provozu distribuční soustavy elektřiny, technických norem (instalace technologií), ochrany dat (IT systémy, sledování) apod.
Nutné svěřit externím odborníkům na přípravu a provoz podobných systémů.

Příklad z praxe:
Systém WAVE - experimentální provoz malého kogeneračního zařízení na biomasu
- zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, které v roce 2015 obdrželo ocenění E.ON Globe Energy Award v kategorii Nápad.
https://energetika.tzb-info.cz/kogenerace/16842-wave-vyvoj-a-experimentalni-provoz-maleho-kogeneracniho-zarizeni-na-biomasu

Obec Knežice
Energeticky soběstačná obec, provoz BPS.
https://www.solarniasociace.cz/cs/solarni-pribehy/8789-obec-knezice---prvni-energeticky-nezavisla-obec-ve-vyrobe-tepla-a-elektricke-energie

Obec Schönaich, Německo
Malá bioplynová stanice, elektrický výkon 50 kW, tepelný výkon 75 kW, komunální BPS, výrobce společnost LIPP GmbH
https://www.lipp-system.de/wp-content/uploads/Referenzliste_Biogasanlagen_Industrie-Kommune.pdf

Obec St. Michael im Lungau, Rakousko
Malá bioplynová stanice, 80 kW, výrobce společnost LIPP GmbH
https://www.lipp-system.de/wp-content/uploads/Referenzliste_Biogasanlagen_Industrie-Kommune.pdf

Obec Brachtendorf, Německo
Malá bioplynová stanice, 75 kW, společnost agriKOMP, modelGüllewerk, zemědělská BPS
https://www.agrikomp.com/home-int/biogas-plants/biogas-plant

Publikace ENERETICKY SOBESTAČNÁ OBEC
http://ekowatt.cz/cz/publikace/energeticky-sobestacna-obec

Související kategorie
BRO
Přidané projekty od veřejnosti


Projekt ID: (88) Název: STAVBA PASIVNÍCH DOMŮ

Upozornění: Pro zobrazení je nutné být nejdříve přihlášen do členské části webu.

Lokalita podaného projektu :

Středočeský kraj

Popis projektu:

Pojem ?pasivní domy? je využíván hlavně pro mezinárodně uznávaný standard stavby s minimální energetickou náročností. Narozdíl od jiných staveb, které eneregii spíše září, než využívají, spotřebují o 85 - 90% méně energie. S poklesem spotřeby energie rozhodně neklesá komfort ani v zimě, natož v létě. Vezmeme-li v úvahu současné novostavby splňující platné normy úspora pasivních domů je až tři čtvrtiny energie. Jak toho pasivní domy dosahují? V pasivních domech rozhodně nenaleznete nic extrémně technicky složitého, ani nákladného. Naopak, pasivní domy využívají jednoduché, cenově přijatelné řešení. Řídí se fylozofií nepustit žádné teplo mimo dům a dobře a efektivně využít energetické zisky z vnitřku i vnějšku budovy. Tak dojde ke značnému snížení potřeby výkonu zdroje, objemu technologií i celkové závislosti objektu na dodávkách energie. Jednoduše řečeno, minimlní energetické ztráty pasivních domů lze pokrýt prakticky čímkoliv.