Cirkulární typová řešení


Malá bioplynová stanice

Kategorie:
Podnikání

Plný popis:
Bioplynové stanice (BPS) přinášejí čistou energetiku, nezávislou na dodávkách paliv z nestabilních zdrojů, diverzifikovanou a tedy bezpečnější.
Jsou s nimi spojeny moderní, inovativní technologie a také přínos pro pracovní místa v regionech. Zejména pak neprodukují skleníkové plyny, které ovlivňují klima a hrozí rozvrátit ekosystémy celých kontinentů. Přes nesporný přínos obnovitelné zdroje mohou mít též negativní dopady na životní prostředí, a to v případě, pokud nejsou správně navrženy a provozovány. Jedná se třeba o veřejností akcentovaný problém zápachu nebo špatné využívání technologického tepla, ale zodpovědný přístup vyžaduje též aplikace digestátu – zbytků po fermentaci.
Bioplynová stanice pracuje v mokrém nebo suchém režimu. U malých BPS je vhodná mokrá anaerobní fermentace, v mezofilně-termofilním teplotním pásmu (kvůli zajištění intenzivnějšího rozkladu hlavně sušší biomasy se zvýšeným podílem ligninu), s možností celkové provozní sušiny do 12 %.

Podmínky využití / bariéry:
Pro obecní/komunální využití je vhodná odpadářská bioplynová stanice, nejlépe společná pro více obcí.
Povolení výstavby BPS podléhá řadě předpisů a posuzování, je nutné zpracovat provozní řád, zajistit připojení k síti.
Důležitou skutečností je zajištění odbytu elektřiny a zejména tepla v místě a zájem o využití digestátu (tedy odpadu po fermentaci biomasy s charakterem organominerálního hnojiva).
Pro provoz je nutná licence od Energetického regulačního úřadu.

Využitelné typy produktů/ odpadů:
Kejda, zemědělské a potravinářské zbytky (odpadní biomasa), gastroodpady, travní hmota ze sečení zelených ploch, tříděný bioodpad.

SWOT analýza:
Silné stránky: vlastní energetický zdroj, využití bioodpadu v místě jeho vzniku
Slabé stránky: náročná příprava i provoz, nutnost stabilního přísunu substrátů a odběru digestátu
Příležitosti: ideální jako základ chytré obecní energetické sítě, v případě dobrého obstarání technologie zisková záležitost
Hrozby: nedostatek vstupů, nezájem o digestát, malý zájem o vznikající energie

Cílová skupina:
Obec, podnikatelé, domácnosti

Ekonomické podmínky a přínosy:
Vysoká náročnost
Investice se pohybují od 5 milionů výše. Investiční dotaci je možné získat, pak však není možné čerpat provozní dotaci, nebo jen s výraznými omezeními.
Provozní náklady jsou velké – nejvýraznější částí je pořizování substrátů, pokud to nejsou odpady, za které naopak dodavatelé platí. Další výraznou položkou je údržba kogenerační jednotky a celé technologie.

Personální náročnost:
Nároky na odbornost
Pro řízení BPS jsou nutné značné odborné znalosti, zejména pokud zpracovává odpady. V tom případě je náročná i logistika a BPS může zaměstnat člověka na 0,5 – 1 úvazek.

Právní aspekty:
Nakládání s odpady je podmíněno povolením na provozování zařízení pro nakládání s odpady.
Další povinnosti plynou z energetického zákona (licence, připojení, regulace) a ze zákona o podporovaných zdrojích energie.
U tohoto typu technologie se předpokládá náročné stavební řízení, včetně případných změn územního plánu a námitek občanů.

Příklad z praxe:
Obec Kněžice
Provoz malé bioplynové stanice.
https://www.solarniasociace.cz/cs/solarni-pribehy/8789-obec-knezice---prvni-energeticky-nezavisla-obec-ve-vyrobe-tepla-a-elektricke-energie

HomeBiogas
(www.homebiogas.com)
(http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/117/domaci-bioplynka-vyrobi-z-kuchynskeho-odpadu-novou-energii-na-vareni/)
Domácí BPS vyrobí z kuchyňského odpadu novou energii na vaření. Z kuchyňského nebo zahradního odpadu, ale i zbytků po zvířatech umí domácí bioplynová stanice vyrobit plyn, který můžeme použít na vaření. Běžná domácnost tak může získat dost energie na vaření po dobu dvou až čtyř hodin. Zbytky z bioplynky se navíc dají použít jako hnojivo. Domácí bioplynka je nenáročná na obsluhu. Denně zpracuje až šest litrů jakéhokoliv potravinového odpadu. K dispozici je několik typů výrobků od cca 25 kW elektrického výkonu, přičemž ekonomicky zajímavější je výkon 50 kW a výše, kdy lze minimalizovat ztrátu, případně i produkovat zisk (u vyšších výkonů).

Suchá fermentace -
Z 1 tuny trávy lze vyrobit cca 80 m3 bioplynu a z 1 m3 se vyrobí 2 kWhe. Komunikace II a III třídy cca
48.000 km x 2 m/zelený pruh = 96.000.000 m plocha : 10.000 = 9.600 ha plocha k sekání na komunikacích II
a III třídy to je 9.600 x 20 tun/rok = 192.000 t travin x 80 m3 = 15.360.000 m3 bioplynu x 2 kWhe = 30.720.000 kWhe = 30.720 MWhe/rok

ODAS odpady s.r.o., Žďár nad Sázavou
https://www.odpady-online.cz/ve-zdaru-stavi-unikatni-bioplynovou-stanici/

Obec Schönaich, Německo
Malá bioplynová stanice, elektrický výkon 50 kW, tepelný výkon 75 kW, komunální BPS, výrobce společnost LIPP GmbH
https://www.lipp-system.de/wp-content/uploads/Referenzliste_Biogasanlagen_Industrie-Kommune.pdf

Obec St. Michael im Lungau, Rakousko
Malá bioplynová stanice, 80 kW, výrobce společnost LIPP GmbH
https://www.lipp-system.de/wp-content/uploads/Referenzliste_Biogasanlagen_Industrie-Kommune.pdf

Obec Brachtendorf, Německo
Malá bioplynová stanice, 75 kW, společnost agriKOMP, modelGüllewerk, zemědělská BPS
https://www.agrikomp.com/home-int/biogas-plants/biogas-plant

Související kategorie
BRO
Přidané projekty od veřejnosti


Počet záznamů: 0