Cirkulární typová řešení


Sdílení obecní mechanizace a prostředků – obecní půjčovna

Kategorie:
Podnikání

Plný popis:
Jedná se o pronájem mechanizace, strojů, většího nářadí v majetku obce za určitý poplatek občanům. Sdílením prostředků se snižují nároky na přírodní zdroje při výrobě zařízení, která pak nejsou vlastníky plně využívána.
Environmentální dopady jsou při dodržování bezpečnosti práce minimální, týkají se především samotného provozu mechanizace a nářadí, případně úniků provozních kapalin.

Podmínky využití / bariéry:
Stroje a nářadí v majetku obce, ochota k půjčování, nastavení cen za půjčení

Využitelné typy produktů/ odpadů:
Stroje, traktory, auta, sekačky, míchačky, nářadí, videoprojektor, zvuková technika, čerpadla

SWOT analýza:
Silné stránky: princip sdílení věcí, není třeba kupovat vlastní
Slabé stránky: možnost poškození a větší opotřebení, organizačně náročnější
Příležitosti: možnost využití internetových rezervačních systémů, sdružování více typů půjčovaných mechanismů
Hrozby: krádeže, rozbití, vandalismus

Cílová skupina:
Občané obce

Ekonomické podmínky a přínosy:
Primární investice do nákupu mechanizace jako ekonomický nárok, nutnost skladování a údržby.
Přínos - poplatek za půjčení mechanizace a nářadí, jedná se o obecně výdělečnou činnost, celková bilance by měla být pro obec pozitivní.

Personální náročnost:
Administrativa, účetnictví, nutnost údržby – lze outsourcovat

Právní aspekty:
Smluvní vztah mezi obcí a občanem obce
Záruční podmínky půjčovaných strojů

Příklad z praxe:
Obec Písečná
Pronájem bagru, sekačky
https://www.pisecnauzamberka.cz/sluzby-v-obci/pronajem-mechanizace-1/

Obec Kounov u Dobrušky
Možnost pronájmu traktorů, multikáry, žebříku a míchačky
http://www.obeckounov.cz/cenik.htm

Obec Teplice nad Bečvou
Směrnice k pronájmu obecní techniky obce Teplice nad Bečvou. Možnost půjčení malotraktoru, křovinořezu, sekaček, kromě jiného i videoprojektoru, zvukotechniky – zvuková aparatura, čerpadla, elektrocentrály.
www.teplicenb.cz/urad-obce/povinne-informace/vnitrni-predpisy/

Obec Pičín
http://www.picin.cz/obec_narizeni_a_smernice.php

Související kategorie
Přidané projekty od veřejnosti


Počet záznamů: 0