Cirkulární typová řešení


Využití elektrických gastro-kompostérů

Kategorie:
BRO

Plný popis:
Elektrický kompostér je alternativa k povinným svozům gastroodpadu. Svoz gastroodpadů je často finančně velmi náročný. Dosud bylo běžnou praxí pro gastroprovozy zavázat se ke svozu gastroodpadu certifikovanou svozovou společností. A to zejména pro ulehčení času i administrativy. Avšak tento svoz je obecně nákladný a zároveň tak přicházeli o odpad, který by se velmi jednoduše mohl stát zdrojem.
Princip: Technologie elektrických kompostérů se skládá ze tří základních částí: biologické, fyzikální a mechanické. Biologickou část představují mikroorganismy Acidulo, kterých je využíváno při procesu kompostování. Starají se o rozklad biologického materiálu. Fyzikální část představuje zahřívání nádoby topnou spirálou na teplotu 40 °C, v průběhu hygienizace nad 70 °C. Toto jsou ideální hodnoty pro co nejkvalitnější proces kompostování. Mechanickou část obstarává systém neustálého přísunu čerstvého vzduchu díky otočným lopatkám, které vznikající substrát provzdušňují. Tím jsou vytvořeny nejvhodnější podmínky pro celý proces kompostování. Elektrické kompostéry jsou plně automatické a své procesy si vyhodnocují zcela samy. Z uživatelského hlediska je tedy zapotřebí pouze odpad denně vkládat. Vzniklý hygienizovaný substrát se díky redukci objemu až o 90% musí odebírat jednou za dva až tři týdny.

Z hlediska biologicky rozložitelného odpadu se však jedná o plýtvání BRO, který je mnohem výhodnější zhodnotit v bioplynové stanici.

Podmínky využití / bariéry:
* produkce gastroodpadu
* počáteční investice do nákupu elektrického kompostéru,
* prostor pro umístění kompostéru, energetická náročnost provozu

Využitelné typy produktů/ odpadů:
Odpady ze stravovacích zařízení a jídelen (gastroodpady)

SWOT analýza:
Silné stránky: zpracování v místě vzniku, snížení objemu odpadu až o 90 %, tvorba dále využitelné organické hmoty („kompostu“)
Slabé stránky: spotřeba elektrické energie, finanční náročnost na pořízení kompostéru, energeticky náročný provoz, nevyužití potenciálu biomasy
Příležitosti: předcházení vzniku odpadu, tvorba hnojivého materiálu
Hrozby: problémy s provozem technologie, nedostatek vstupního materiálu, nezájem o výsledný produkt

Cílová skupina:
Obce, obyvatelé, podnikatelé

Ekonomické podmínky a přínosy:
Záleží na kapacitě a využití technologie. Pořizovací hodnoty v řádu statisíc korun a výše. Vysoké nároky na energii, potřeba vhodného prostoru. Výstupní produkt neprodejný, nutné zajistit jeho další kompostování.

Personální náročnost:
V rámci běžného provozu gastrozařízení nevýznamná.

Právní aspekty:
Dodržování zákona o odpadech, hygienických a provozních předpisů.

Příklad z praxe:
Karlovy Vary
Základní škola jazyků, v provozu od roku 2017.
Ve třídách zavedli speciální odpadkové koše s biologicky rozložitelnými sáčky, do kterých mohou žáci vyhazovat zbytky svačin. Jednou týdně je pak předává každá třída do školní jídelny na kompostování.
https://www.meneodpadu.cz/samospravy-presedlavaji-kompostovani-gastroodpadu/

Písek
Město pořídilo centrální elektrický kompostér a sváží do něj gastroodpad ze všech svých základních škol.

Jídelna na Marjánce, Kostelec nad Labem
Majitel zakoupil elektrický kompostér, který zpracuje denně až 82 kg kuchyňského odpadu.

Velké Bílovice, Základní škola
Nákup gastrokompostéru do místní kuchyně

Pardubice – magistrát města
Nákup gastrokompostéru do 11 menších školních jídelen.
https://www.jidelny.cz/show.aspx?id=1972

Související kategorie
Podnikání
Přidané projekty od veřejnosti


Počet záznamů: 0