Cirkulární typová řešení


Zelená mobilita

Kategorie:
Doprava

Plný popis:
Využití vozidel s alternativním palivem pro potřeby obce. Účelné se jeví především:
- Užitková elektrická vozítka pro činnosti spojené s popojížděním – údržba zeleně, sběr odpadů, rozvážení sociálních obědů apod. Výhodou jsou mj. snížení hlukové a emisní zátěže obyvatel
- V případě provozu většího vozového parku, včetně hromadné nebo užitkové dopravy – vozy na (bio)CNG s možností vlastní plnící stanice

Podmínky využití / bariéry:
Podmínky: finance na pořízení, dobíjecí místo
Bariéry: vyšší pořizovací hodnota

Využitelné typy produktů/ odpadů:
Snížení spotřeby fosilních paiv

SWOT analýza:
Silné stránky: opatření pro podporu zelené dopravy – odvětví se ztíženým využitím OZE, snížení lokálních emisí z dopravy, nižší provozní náklady
Slabé stránky: vysoká investiční náročnost, dražší údržba (baterie)
Příležitosti: edukativní potenciál, provoz stanice (bio)CNG pro lokální podnikatele a obyvatele
Hrozby: vyšší náročnost údržby

Cílová skupina:
Obce, domácnosti, podnikatelé

Ekonomické podmínky a přínosy:
Záleží na způsobu zajištění a rozsahu využití alternativních prostředků. Lze očekávat vyšší investiční náročnost a nižší provozní nároky. Úspora by se tak měla zvyšovat s rozsahem zajišťovaných činností a nájezdem techniky. Významné úspory lze očekávat např. při využití levných užitkových elektromobilů na pravidelné rozvozy a svozy (rozvoz obědů, úklid a ošetřování zeleně a ploch). Příklad: Hyundai Ioniq, pořizovací cena 800 – 900 tis. Kč, možnost získání dotace

Personální náročnost:
Podobná jako u konvenčních vozidel.
Vyšší v případě provozu CNG stanice – zajištění provozu, administrativy, nákupu CNG.

Právní aspekty:
V případě provozu CNG stanice povolení a oprávnění k realizaci a provozu, dodržování provozního řádu, bezpečnosti práce a požární prevence.

Příklad z praxe:
Uherské Hradiště
Automobil na elektrický pohon značky Hyundai Ioniq. Sloužit bude pro běžné pojížďky úředníků v rámci aglomerace. Pořizovací cena byla necelých 800 tis. Kč.
https://www.mesto-uh.cz/mesto-prevzalo-novy-elektromobil-pro-uredniky

Boskovice
Pořízení elektromobilu.
https://blanensky.denik.cz/zpravy_region/v-boskovicich-budou-jezdit-na-postu-elektromobilem-20181011.html

Mariánské Lázně
Elektromobil pro město a strážníky policie.
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/marianske-lazne-poridi-pro-mesto-a-strazniky-elektromobily

Habartov
Z dotace od MŽP ČR byl zakoupen nový elektromobil v parametru vozidla do 3,5 tuny italské značky ALKE. Vozidlo bude sloužit komunitním účelům obce, především na svoz odpadu, údržbu městských pozemků a dalším činnostem technických služeb. Jedná se o vozidlo na alternativní pohon s dojezdem minimálně 100 km na jedno nabití.
https://www.mestohabartov.cz/prvni-elektromobil-v-habartove/d-8283

Technické služby města Tábor
Kombinace elektromobilů a CNG techniky:
http://www.cngplus.cz/novinky/tabor-dostal-cenu-za-alternativni-pohony.html

Možnost kombinace s obecní čistírnou odpadních vod
http://www.cngplus.cz/novinky/brno-si-pochvaluje-prvni-autobus-na-biometan-z-cistirenskych-kalu-hleda-vetsi-zdroj.html

Související kategorie
Podnikání
Přidané projekty od veřejnosti


Počet záznamů: 0