Cirkulární typová řešení


Podpora paliva bioCNG (nákup automobilů, podpora výstavby bioCNG stanice)

Kategorie:
Doprava

Plný popis:
BioCNG je bioplyn různého původu (bioplynová stanice, čistírna odpadních vod, skládkový plyn, sekundární produkt gasifikace) vyčištěný na biometan, tedy na úroveň zemního plynu. Ten je možné za použití standardních CNG technologií využít v dopravě.
Z pohledu cirkulární ekonomiky je zajímavé využití bioplynu pro lokální dopravu, případně pro komunální techniku, tedy opět se důraz klade na omezení transportu obnovitelných energií a využití v místě vzniku.
Existuje řada technologií, které umí čistit bioplyn již od objemu cca 20 m3/h, což postačuje pro 2-4 vozidla s nájezdem 200-300 km/den. V případě lokální bioplynové stanice (BPS) nebo čistírny odpadních vod je možné tuto technologií instalovat včetně plnicího zařízení.

Podmínky využití / bariéry:
Lokální zdroj bioplynu – stávající nebo plánovaný, s dostatečnou kapacitou.
CNG vozidla (osobní, dodávková, traktory, nákladní vozy, komunální technika) k dispozici nebo k nákupu.

Využitelné typy produktů/ odpadů:
Lze navázat na technologie zpracovávající bioodpady nebo odpadní vody.

SWOT analýza:
Silné stránky: vlastní lokální zdroj paliva, zvýšení bezpečnosti a soběstačnosti obce v krizových situacích, jednoduchá obsluha Slabé stránky: omezená aplikovatelnost, náročná technologie čištění, drahé palivo Příležitosti: rozvoj potenciálu obce, snížení emisí z lokální dopravy Hrozby: nedostatečný zájem o bioCNG, vysoká cena bez dotací, ukončení provozu BPS, nedohoda s BPS

Cílová skupina:
Obec, podnikatelé, domácnosti

Ekonomické podmínky a přínosy:
Vyšší nároky - cena technologií čištění bioplynu začíná na cca 6 mil. Kč, provozní náklady nejsou významné (cca 1 Kč/m3 bioCNG), nejvyšším nákladem je pořízení vstupního bioplynu. Prakticky bezúdržbové zařízení s minimem nároků.
Na autobusy na bioCNG je možné žádat investiční dotaci z evropských fondů, stejně tak na pilotní instalace výroby bioCNG.

Personální náročnost:
Téměř žádná
Zařízení vyžaduje pouze občasný dozor, pravidelné revize a minimální údržbu, vše lze zajistit bez problémů externě.

Právní aspekty:
Tématu se dotýkají předpisy k provozu vyhrazených technických zařízení, k provozu plynových zařízení a dále zákon o spotřební dani a související předpisy.

Příklad z praxe:
Brno
Využití CNG – biometanu do místních MHD busů, zkušební provoz se osvědčil. Biometan pochází z čištění odpadních vod.
https://zajimej.se/prvni-autobus-na-bioplyn-z-odpadu-se-osvedcil-nyni-dpmb-hleda-cestu-k-ekologizaci-dopravy/

Choťovice – Hotel na Farmě
Farma v Choťovicích na Kolínsku je součástí energeticky soběstačného projektu s vlastní bioplynovou stanicí, bourárnou masa s výrobnou uzenin a hotelem s restaurací. Hotel Na Farmě získal za rok 2016 ocenění E.ON Energy Globe v kategorii Firma.
Úspěšné podnikání umožnilo majitelům dále investovat, a tak v roce 2012 zprovoznili bioplynovou stanici s výkonem 835 kWh. „Vyrábíme v ní elektřinu pro farmu, dílnu, kanceláře, skladovací halu i hotel. Celá naše firma spotřebuje pouze sedm procent vyrobené elektrické energie, zbylých 93 procent dodáváme do sítě. Zpracováváme veškerý odpad ze živočišné výroby a využíváme i kukuřici, kterou si sami pěstujeme,“ popisuje ředitel hotelu Ondřej Sulženko.
Farma staví nově čističku bioplynu a plničku bioCNG pro vlastní potřeby (rozvoz produktů).
https://www.byznys-energie.cz/clanek/hotel-na-farme-kolobeh-produktu-energii-a-dobrych-napadu

Praha
Rada hl. m. Prahy na konci března 2019 oznámila o záměru postavit na území hlavního města bioplynovou stanici. Ta by měla pomoci kvalitně zpracovat a využít biologicky rozložitelné odpady pocházející od soukromníků, živnostníků i průmyslu. Bioplynová stanice by měla dodávat biopalivo pro nákladní vozy v městském provozu, či může doplňovat biometan do městské sítě.
https://zajimej.se/bioplyn-pro-prahu/

Související kategorie
Podnikání
Přidané projekty od veřejnosti


Počet záznamů: 0