Cirkulární typová řešení


Využití CO2 pro pěstování plodin ve sklenících

Kategorie:
Inovace

Plný popis:
Oxid uhličitý (CO2) vzniká v obci kromě lokálních topenišť (kde je nevyužitelný) například v kotelně nebo v bioplynové stanici. U těchto větších zdrojů je možné využít vyčištěný vzduch se zvýšeným obsahem CO2 pro efektivnější pěstování plodin ve skleníku. U těch při vyšších koncentracích CO2 rychleji přibývá hmota.

Podmínky využití / bariéry:
Základní podmínkou je přítomnost vhodného zdroje CO2, například z kotelny nebo bioplynové stanice.
Před využitím je nutné výstupní plyny z kotelny či kogenerační jednotky vyčistit zejména od sloučenin síry (u některých typů bioplynových stanic nebo u technologie na výrobu biometanu není nutné čistící stupeň zařazovat).
Podmínkou je také vhodný pozemek a subjekt provozující skleník s dostatečným odbytem produktů.

Využitelné typy produktů/ odpadů:
Výstupní plyny po spalovacím procesu nebo odpadní plyn z čištění biometanu

SWOT analýza:
Silné stránky: výrazná úspora emisí CO2, zlepšení růstu plodin ve skleníku, vytápění skleníku
Slabé stránky: značná investice, dlouhodobé zajištění provozu a odbytu produktů
Příležitosti: diverzifikace činností v rámci obce, zlepšení ekonomického potenciálu
Hrozby: výkyvy na trhu, vysoké provozní náklady

Cílová skupina:
Obec, podnikatelé

Ekonomické podmínky a přínosy:
Technologie pro zachycování a čištění odpadních plynů představuje náklady v řádu milionů korun, stejně tak vybudování skleníku.
Provozní náklady – údržba technologie (například výměna náplně aktivního uhlí apod.) a skleníku, dodatečné teplo, materiál, sazenice/osivo, skladování ... nejlépe řešit ve spolupráci s místním zemědělským subjektem.
Přínosem může být prodej emisních povolenek.

Personální náročnost:
Výrazná
Kromě údržby je nutné kompletně zajistit provoz skleníku a odbyt produktů. I pro malý rozsah budou potřeba jednotky zaměstnanců.

Právní aspekty:
Standardní
Zejména v oblasti vlastnictví, výstavby a pravidel provozu. Plus běžné podnikatelské a obchodní právo.

Příklad z praxe:
Společnost Climeworks – Švýcarsko (Hinwil)
Realizace pilotního projektu na přímé zachytávání CO2 ze vzduchu: ze vzduchu zachycený CO2 je v tomto pilotním projektu potrubím veden do nedalekých skleníků, kde je pěstována zelenina. Díky dávkování oxidu uhličitého do skleníku dochází k zvýšení výnosů pěstovaných plodin až o 20 %. Dle autorů konceptu je obecně možné zachycený CO2 využít také v dalších odvětvích jako například v potravinářském průmyslu, kde může být využit k tvorbě ochranné atmosféry nebo jako konzervant. Zachycený oxid uhličitý může být také ukládán do podzemních úložišť.

(Zdroj: https://oenergetice.cz/rychle-zpravy/svycarske-zarizeni-zachytavani-co2-ze-vzduchu-vstoupilo-komercniho-provozu/)

Je možné kombinovat teplo z bioplynové stanice a odpadní plyn z čištění biometanu, případně vyčištěné spaliny z kogenerační jednotky:
https://farmaprovsechny.cz/domu/vyrobci-bioplynu
https://farmakamenicany.sk/o-farme/

Skleníky u Elektrárny Dětmarovice či kogeneračních jednotek na zemní plyn:
https://oenergetice.cz/energetika-v-cr/cr-rostou-obri-skleniky-zdrojem-tepla-jsou-klasicke-elektrarny-kogeneracni-jednotky

Související kategorie
Podnikání
Přidané projekty od veřejnosti


Počet záznamů: 0