Cirkulární typová řešení


Zpětný odběr

Kategorie:
Odpady

Plný popis:
Maximální využití možnosti zpětného odběru vysloužilých výrobků a zprostředkování této možnosti občanům. Spolupráce s provozovateli kolektivních systémů sběru:
- elektrické akumulátory
- galvanické články a baterie
- výbojky a zářivky
- pneumatiky
- elektrozařízení
Hledání dalších možností zpětného odběru – tonery, textil apod. – ve spolupráci s jejich výrobci.
Využití komplexních služeb kolektivních systémů – materiální i informační pomoci.

Podmínky využití / bariéry:
* Navázání spolupráce s kolektivními systémy
* Uzavření smlouvy
* Informační osvěta v oblasti zpětného odběru

Využitelné typy produktů/ odpadů:
Všechny produkty v rámci zpětného odběru

SWOT analýza:
Silné stránky: spolupráce s kolektivními systémy, omezení černých skládek, zvýšení povědomí o možnostech opětovného využití a recyklace Slabé stránky: dodatečné sběrové nádoby/kontejnery – estetika a nároky na prostor Příležitosti: využití informačních a dalších prostředků, které nabízejí kolektivní systémy, možnost dohody o zapojení místních podnikatelů při využití sebraných výrobků (chráněné dílny) Hrozby: nízký zájem obyvatel

Cílová skupina:
Obce, obyvatelé, místní podnikatelé a provozovny

Ekonomické podmínky a přínosy:
Nároky nízké – pro posílení zpětného odběru většinou nejsou třeba dodatečné finanční prostředky, protože sběr i kontejnery zajišťují kolektivní systémy. V případě využití sběrného dvora se může jednat o nároky na jeho rozšíření o prostor na jeden velký a dva malé kontejnery (sběrové nádoby).
Obec může využít buď informační prostředky kolektivního systému, nebo sama zajistit osvětu – náročnost do 10 Kč/občana.
Přínosy – snížení poplatků za směsný komunální odpad.

Personální náročnost:
Nízká - většinou vše zařizuje kolektivní systém. V případě využití sběrného dvora se jedná o navýšení pracovní kapacity v nepatrné míře. Jediným nárokem na pracovní kapacitu je pak příprava smluv a vhodné lokace pro sběrové nádoby, resp. zajištění vhodné osvěty mezi občany.

Právní aspekty:
Na projekt se nevztahují konkrétní právní aspekty. Je zapotřebí pouze uzavřít smlouvy s kolektivními systémy, případně smlouvy nájemní na příslušný prostor.

Příklad z praxe:
Nejvýraznější kolektivní systémy fungující v ČR –
ASEKOL https://www.asekol.cz/asekol/
ELEKTROWIN https://www.elektrowin.cz/
EKOLAMP https://www.ekolamp.cz/
REMA SYSTÉM https://www.rema.cloud/
RETELA http://www.retela.cz/

Dnes se dá konstatovat, že v každé větší obci se dnes nachází kontejner na sběr vysloužilých elektrických a elektronických zařízení (případně lze odevzdat tento druh na sběrných dvorech obcí)

Související kategorie
Opětovné využití
Přidané projekty od veřejnosti


Počet záznamů: 0