Cirkulární typová řešení


Optimální provoz sběrného dvoru – recyklační centrum

Kategorie:
Odpady

Plný popis:
Umožnění využití dožilých předmětů umístěných na sběrný dvůr. Např. nábytku, stavebnin apod.
Informace o zakládání a provozu sběrných dvorů najdeme v zákoně o odpadech a v bezpečnostních a hygienických předpisech. Výstavbě sběrného dvora musí vždy předcházet územní rozhodnutí a stavební povolení, případně také posouzení vlivu na životní prostředí – takzvaná EIA.
Existují dvě možnosti, jak založit sběrný dvůr zaměřený také na opakované použití odevzdávaných věcí. Může fungovat jako zařízení k využívání odpadů, kde vstupem jsou odpady a výstupem pak odpady plus použitelné výrobky.
Příslušný krajský úřad ho však musí schválit jako zařízení k využívání odpadů – obdobně jako linky na zpracování textilu.
Druhou možností je rozdělit sběrný dvůr na dvě části: bazar a sběrný dvůr odpadů. Každá přitom vede svou vlastní evidenci: bazar evidenci přijatých výrobků a sběrný dvůr evidenci odpadů.

Podmínky využití / bariéry:
* Speciálně vytvořené prostory v rámci sběrného dvora
* Vytvoření speciálního prostoru pro opětovné využití, případně drobné opravy věcí
* Nároky na obsluhu a provoz sběrného dvora

Využitelné typy produktů/ odpadů:
* objemný odpad, elektroodpad, sklo apod.
* stavební odpad

SWOT analýza:
Silné stránky: přímý odklon dožilých produktů z odpadového toku k zájemcům o jejich využití
Slabé stránky: zvýšení nároků na provoz sběrného dvora (prostory, informace o poskytovaných produktech atd.)
Příležitosti: rozšiřování dalších možností využití sběrného dvora
Hrozby: zneužití odebraných produktů (spalování apod.), malý zájem ze strany odběratelů

Cílová skupina:
Obce, obyvatelé

Ekonomické podmínky a přínosy:
Různá – dle vybavení sběrného dvora, personální náročnosti, prostorů v objektu sběrného dvora, rozsahu. Celkově se však jedná o poměrně nízká náklady jak investiční, tak provozní.

Personální náročnost:
Záleží na objemu, v každém případě je třeba počítat s vyšší administrativní zátěží a dodatečnou manipulací s nevyužitým odpadem.

Právní aspekty:
Žádná omezení (kromě vyhovění požadavkům zákona a krajského úřadu).

Příklad z praxe:
Město Zábřeh na Moravě
Místní technické služby založily první městské re-use centrum. Ve sběrném dvoře často končí funkční věci, které by ještě mohly posloužit. A právě takové věci se dostanou do bazaru v centru města, kde je technické služby nabídnou k prodeji.
Je tady vyskládané nejrůznější zboží, od kol přes školní tašky až po sekačky na trávu. Brzy by sem také mělo přibýt zboží, které lidé odevzdají na sběrném místě, a to pak bude označené nálepkou s nápisem „re-use“.
(https://olomouc.rozhlas.cz/nove-re-use-centrum-v-zabrehu-funkcni-veci-ze-sberneho-dvora-nelikviduji-ale-7589024)

Město Chrudim
Ve sběrném dvoře města může občan nepotřebnou věc odložit a případný zájemce si ji poté za drobný poplatek opět odebere – jde především o drobnou elektroniku, bytové doplňky nebo třeba automobilové součástky. Získané peníze pomáhají puštěným zvířatům ve zdejším útulku.
(http://chrudimskenoviny.cz/kategorie/zpravy/reuse-centrum-vznikne-ve-sbernem-dvore)

Související kategorie
Opětovné využití
Přidané projekty od veřejnosti


Počet záznamů: 0